907. VRIJEME JE DA SE KRIŽARSKE MOLITVENE ZAJEDNICE MORAJU OSNOVATI I ŠIRITI DILJEM SVIJETA

907. VRIJEME JE DA SE KRIŽARSKE MOLITVENE ZAJEDNICE MORAJU OSNOVATI I ŠIRITI DILJEM SVIJETA

Nedjelja, 8. rujna 2013., 21:10h

 

Moja predraga kćeri, vrijeme je da se Križarske Molitvene Zajednice moraju osnovati i širiti diljem svijeta. Ove molitve su dane Snagom Boga i velika čuda su povezana s njima.

Ove molitve će širiti obraćenje, pružati fizičko izlječenje i oslabiti utjecaj rata, gladi i siromaštva. Danas vam Ja ostavljam u baštini novu molitvu koja će pomoći smanjiti strašnu patnju koju će vam donijeti rat.

Križarska molitva (120) Zaustavi širenje rata

 

O moj slatki Isuse, ukloni ratove koji uništavaju čovječanstvo. Zaštiti nevine od patnje. Zaštiti duše koje pokušavaju ostvariti pravi mir. Otvori srca onih koje je zadesila bol rata. Zaštiti mlade i ranjive. Spasi sve duše čiji su životi uništeni ratom. Ojačaj sve nas, dragi Isuse, koji molimo za duše sve Božje djece i podari nam Milost da izdržimo patnju, koja će nam možda biti dana tijekom vremena sukoba. Mi Te usrdno molimo da zaustaviš širenje rata i dovedeš duše u Sveto Utočište Svoga Srca. Amen.

 

Idite, svi vi koji Me čujete i zatražite od Mene Milosti koje ćete trebati da izdržite Moju Bol u ovo vrijeme.

 

Vaš Isus