908. ŠTO VAS SE VIŠE MRZI, MOJI UČENICI, TO VAS VIŠE BOG LJUBI

908. ŠTO VAS SE VIŠE MRZI, MOJI UČENICI, TO VAS VIŠE BOG LJUBI

Utorak, 10. rujna 2013., 23:45h

 

Moja predraga kćeri, zar ne znaš da će vas, što vas više slijedi Moje Poruke, mučiti oni koji žele utišati Moj Glas?

Dok se ova Misija nastavlja po Zapovijedi Moga ljubljenoga Oca, svaki napor će učiniti oni, posebno u Mojoj Crkvi na Zemlji, koji se suprotstavljaju ovim Svetim Porukama, kako bi vas prisilili da ih prestanete slijediti. Ti prigovori će se povećati i svaka vrsta iskrivljene logike, oholog nijekanja Istine i lažne teologije biti će iskorišteni da bi se zaglušio Glas Božji.

Što vas se više mrzi, Moji učenici, to vas više Bog ljubi, jer samo oni koji slijede Mene i žive svoje živote u skladu s Mojim Učenjima trpjeti će na ovaj način. Ako ste uzvišeni, omiljeni i ako vas je svijet odabrao za živućeg sveca, gdje se ne pronalazi mana ili pogrješka u vašim postupcima s kojima vas se javno povezuje, onda vas nije odabrao Bog, jer vi prkosite onome što se očekuje od Božjih slugu. Bez izražavanja Istine i iskrivljavanjem Moje Istine, zato da bi sami sebe uzvisili u očima svijeta, biti ćete odbačeni na stranu dok Ja tražim Moje prave sluge.

Moji pravi sluge Me ljube i pokreće ih Moj Duh Sveti. Njihovu tugu, koja je izražena u njihovim očima, jer pate sa Mnom, jasno mogu vidjeti oni kojima je i samima dan Dar Duha Svetoga. Nikada te čiste duše ne osuđuju druge ili pokušavaju spriječiti Riječ Božju, jer nisu u stanju to učiniti.

Vi morate snažno moliti u ovo vrijeme – svi vi – jer ovi Moji posvećeni sluge su napadnuti zbog Mene. Ja stojim uz njih, ali mnogi će pasti i raspasti se pod pritiskom da ostanu šutjeti kada budu prisiljeni predstaviti svom stadu naučavanje laži koje će doći.

 

Vaš Isus