1016. KADA MOLITE OVU NOVU LITANIJU TIJEKOM VREMENA VELIKIH KUŠNJI JA ĆU VAM PODARITI PREDAH

1016. KADA MOLITE OVU NOVU LITANIJU TIJEKOM VREMENA VELIKIH KUŠNJI JA ĆU VAM PODARITI PREDAH

Srijeda, 8. siječnja 2014., 21.15h

 

Moja predraga kćeri, mora se obznaniti da ćete svi vi, kada branite Riječ Božju tijekom vremena tame, trebati svaku Milost od Mene, da bi se održali. Kada Me pozovete da ispunim vaše duše s Mojim Posebnim Milostima, biti će vam lakše slijediti Me.

Ja sada ostavljam u baštinu svima vama, hrabrim i odanim dušama, ove posebne Milosti. Kada molite ovu novu Litaniju tijekom vremena velikih kušnji, Ja ću vam podariti predah.

 

Litanija (6) Dar Milosti

 

O predragi Isuse, moj ljubljeni Spasitelju,

Ispuni me Svojom Ljubavlju.

Ispuni me Svojom Snagom.

Ispuni me Svojom Mudrošću.

Ispuni me Svojom Ustrajnošću.

Ispuni me Svojom Poniznošću.

Ispuni me Svojom Hrabrošću.

Ispuni me Svojim Žarom.

Amen.

 

Dušama koje mole ovo tijekom vremena progona, znajte da ću Ja izliti ove Milosti na vas. Vi ćete postati smireniji, jači i više hrabriji, dok nosite Moj teški Križ prema vratima Novoga Neba i Nove Zemlje. Još važnije, vi nećete podleći mučenjima s kojim ćete se možda suočiti u Moje Sveto Ime.

Vi ćete hodati nepokolebljivim i dostojanstvenim načinom, dok nastavljate podržavati Riječ Božju. Za svakoga tko odgovori na ovaj Poziv i moli ovu posebnu Litaniju, vi ćete osjećati radost u vašim srcima koja prije nije bila tamo. Vi ćete se također osjećati pouzdano sa znanjem da ste blagoslovljeni Snagom Duha Svetoga i Istina će uvijek vladati u vašim srcima.

Ja sada ljubim i blagoslivljam svakoga pojedinog od vas – u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

Vaš Isus