1120. NEMA POTREBE BRINUTI SE, JER BOG LJUBI SVE VAS

1120. NEMA POTREBE BRINUTI SE, JER BOG LJUBI SVE VAS

Četvrtak, 8. svibnja 2014., 23:30h

 

Moja predraga kćeri, pogledaj oko sebe i vidjet ćeš mnoge ljude koji žive bezbrižne živote. Vidjet ćeš smijeh, radost i veliko prijateljstvo i znat ćeš da to jedino može doći od Boga. Mnogi ljudi, čim spoznaju Istinu, prigrlit će Me otvorenih i zahvalnih srdaca i tada ćemo biti jedno.

Moj Plan je da okupim sve i natopim ih s velikom ljubavlju, radošću i srećom. Ja ću uživati u Mome Novom Kraljevstvu i biti će mnogo smijeha, radosti i ljepote, također kao i u Vječnom Životu. Ljubav će zračiti iz svakog pojedinog stvorenja, svake pojedine duše i život će biti savršen.

Kada se brinete o budućnosti svijeta, zapamtite što Sam vam Ja rekao. Sve će biti dobro, jednom kad Ja dođem da vas okupim, u novi  svijet bez kraja. Nema potrebe brinuti se, jer Bog ljubi sve vas. Što se tiče duša koje žive oskudan i žalostan život, one će biti prve okupljene, ako prihvate Tko Sam Ja. Onima koji su u strašnoj tami, bit će dane izvanredne Milosti da očiste svoje duše, tako da Ja mogu oslabiti stisak zloga nad njima i odvesti ih u sigurnost Moga Milosrđa. Ovo je bitka i bit će teška borba, ali Moć Presvetoga Trojstva bit će upotrijebljena i duše će biti prosvijetljene, tako da one neće poginuti.

Ja ću uzdići važne vođe među vama i s širenjem Vojske u svakom narodu, vi ćete rasti i povesti sa sobom većinu Božje djece u Novi Raj. Gledajte u Mene s pouzdanjem i ne bojte se Moje Ljubavi, jer vi morate znati da vas Ja nikada ne bih drage volje preplašio, jer kada Ja obznanim Moju Prisutnost, ispunit će vas s velikim čuđenjem i radošću. Ja vas uvjeravam, nema potrebe za strahom, jer Ja Sam Ljubav, Ona Sama. Ljubav će vas umiriti i kada se suočite sa Mnom, vašim Isusom, vi ćete biti obuzeti osjećajem trenutne prisnosti, koja je prisutna samo kada vaše srce postane isprepleteno s Mojim.

Kako Ja ljubim sve vas i kako žudim za vašim dušama.

 

Vaš Isus