Croatian News

Croatian News
Sunday, June 29th, 2014 @ 16:43
Mr. Mario Lovrinčević is the only person in Croatia who has a license to sell the Book of Truth in Croatian. He has been granted this license by Coma Books. No one else is permitted to sell the Book of Truth in Croatia but Mr. Lovrincevic. He is doing this in compliance with his contract with Coma Books.

Marija od Božjeg Milosrđa je odredila da se ova vijest objavi na glavnoj stranici www.thewarningsecondcoming pod Latest News.

Novosti za Hrvatsku
Nedjelja, 29. lipnja 2014., 16:43h
Gosp. Mario Lovrinčević je jedina osoba u Hrvatskoj koja ima dozvolu za prodaju Knjige Istine na hrvatskom jeziku. Coma Books mu je dao ovu dozvolu. Nikome drugom u Hrvatskoj nije dozvoljeno prodavati Knjigu Istine već gosp. Lovrinčeviću. On to čini u skladu s njegovim ugovorom sa Coma Books.
Gosp. Mario Lovrinčević je vlasnik Centra Milosrđa i Mira d.o.o. koji je Izdavač Knjige Istine na hrvatskom jeziku.