1245. O KAKO JE OHOL ČOVJEK KOJI SE RUGA MOM POSTOJANJU

1245. O KAKO JE OHOL ČOVJEK KOJI SE RUGA MOM POSTOJANJU
Četvrtak, 23. listopada 2014., 15:14h
 
Moja predraga kćeri, svakim dobrim činom i djelom milosrđa, sile zloga slabe. Svakom molitvom i trpljenjem, prikazanim za duše onih u tami, zlodjela i mržnja se iskorjenjuju. Znajte da dobra djela, koja proizlaze od svake osobe dotaknute Snagom Duha Svetoga, uništavaju utjecaj sotone u svijetu.
Ustanite, svi vi koji prihvaćate Istinu sadržanu u Knjizi Otkrivenja i molite za Spasenje sve Božje djece. Tražite, tražite, tražite i Ja ću vam odgovoriti kada molite za one za koje znate da im je namjera uništenje sve vjere u Mene, Isusa Krista.
O kako je ohol čovjek koji se ruga Mom Postojanju, Mom Božanstvu i Mom Obećanju da ću ponovno doći. Kako su njihovi umovi zatvoreni za Ljubav koju imam u Svom Srcu za sve grješnike, uključujući one koji Me izdaju. Kako se olako zavode oni koji nemaju Duha Svetoga. Jao onima koji se dižu protiv Dara Duha Svetoga, koji je životna snaga svih stvari koje izviru iz Mene. Kako ste žedni vi koji Me niječete. Voda nikada neće utažiti vašu žeđ i doći će dan kada ćete Me moliti za Izvor Života. Dok taj dan dođe, osim ako ne zatražite da pijete od Mene, nećete imati života.
Dođite – tražite Mene da vas prosvijetlim. Dozvolite vatri Duha Svetoga da natopi vašu dušu. Ako dođete k Meni, s punim povjerenjem i poniznošću, Ja ću vas ispuniti Mojom Prisutnošću i kada Me priznate, dat ću vam Život za kojim žudite. Jedino će tada vladati mir u vašem srcu.

Vaš Isus