1264. JEDINI CILJ PRIVATNE OBJAVE JE DA SE SPASI DUŠE

1264. JEDINI CILJ PRIVATNE OBJAVE JE DA SE SPASI DUŠE
Četvrtak, 13. studenoga 2014., 23:20h

Moja predraga kćeri, Bog je kroz privatne objave dao Svojoj djeci bolje shvaćanje onoga što je sadržano u Svetom Pismu. Ako Bog odluči dati Svojoj djeci dodatne Darove, onda je to Njegova povlastica. Kad ne bi bilo takvih Darova, kao što je Sveta Krunica, onda bi Mu duše bile izgubljene.
Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, morate razumjeti da je jedini cilj privatne objave da se spasi duše preko obraćenja. Molitve su uvijek dio privatne objave i tada ćete znati da one dolaze s Neba.
Vi Me sada ne morate slušati, jer sve što je Bog želio da znate, sadržano je u Presvetim Evanđeljima. Nažalost, vrlo malo od Mojih sljedbenika je shvatilo pouke koje se u njima nalaze. Istina je sadržana i u Starom i u Novom Zavjetu. Oduvijek je bila Božja želja da posreduje u svijetu otkrivajući Istinu odabranim dušama, na način da izgradi bolje shvaćanje o tome što je potrebno za Spasenje vaše duše. To je također način na koji On upozorava Svoju djecu kada ih Njegovi neprijatelji vode u zabludu.
Knjiga Mog Oca sadrži Istinu i nikada Joj se ne smije nadodavati ili Ju ispravljati. Niti može biti prepravljana na bilo koji način. Moja je obveza sada da proglasim sadržaj Knjige Otkrivenja, da vam pomognem shvatiti da će se svako proročanstvo, sadržano u Njoj, dogoditi jer su Riječi utvrđene.
Sadržaj ove Knjige je težak za čitanje jer naviješta posljednju izdaju Mene, Isusa Krista, od strane onih koji tvrde da upravljaju Mojom Crkvom. Neka se Istina čuje, jer je Ona zapisana i sveto je ono što je Bog napisao.

Vaš Isus