SEMINARI PAZIN I RIJEKA

PAZIN – Subota, 29. kolovoza 2015.

RIJEKA – Nedjelja, 30. kolovoza 2015.

ZAHVALJUJEMO BOGU NA BLAGOSLOVU I ZAHVALJUJEMO SVIM SUDIONICIMA SEMINARA