652. DANAS IZLIJEVAM NA VAS OVAJ POSEBAN BLAGOSLOV

652. DANAS  IZLIJEVAM NA VAS OVAJ POSEBAN BLAGOSLOV

Subota, 22. prosinca 2012., 20:36h

Moja predraga kćeri, Božić je Moj Dar čovječanstvu. Zbog ovog dana smrtnom čovjeku je moguće ostvariti Vječni Život.

Ja, Isus Krist, Spasitelj svijeta, svu Božju djecu srdačno čekam u Kraljevstvu koje Mi je obećao Moj Otac.

Samo nekolicina Me je znala kada sam došao na svijet. Moje Rođenje je promijenilo budućnost. Moji sljedbenici su prihvatili Moje obećanje. Znali su da ću se ponovno vratiti, ali nisu znali kada. Slušali su Moja Učenja, iako mnogi od njih nisu bili učeni ljudi. Bili su siromašni i živjeli su jednostavnim životima. A ipak oni su Me dočekali s dobrodošlicom.

Isto će se dogoditi i sada, dok vas pripremam za Moj Drugi Dolazak. Biti će duša koje Me jednostavno vole i one će otvoriti svoja srca Mojem Pozivu. A biti će i onih među vama, poniznog srca i čiste duše koji će postati Moji učenici današnjice. Preko vas će se Moja Riječ čuti i u nju će se vjerovati, kao onda kada sam hodao zemljom.

Danas izlijevam na vas ovaj Poseban Blagoslov. Želim da prihvatite Moj Blagoslov Zaštite preko ove Križarske Molitve, kako biste pozdravili dobrodošlicom Mene, Mesiju, dok vam budem otkrivao Svoje Novo Kraljevstvo.

Križarska Molitva (90) Zahvala za Tvoj Najveličanstveniji Drugi Dolazak

O Moj Isuse, prikazujem Ti slavu i zahvalnost za Tvoj Najveličanstveniji Drugi Dolazak.

Ti, Moj Spasitelju, rođen si kako bi mi dao Vječni Život i oslobodio me od grijeha.

Prikazujem Ti svoju ljubav, zahvalu i divljenje, dok pripremam svoju dušu za Tvoj Veliki Povratak. Amen.

Idite sada i pripremite se. Jer vremena je malo, a još se puno toga mora napraviti kako bi se spasila svaka duša.

Na ovaj poseban dan donosim vam Mir, Ljubav i Radost.

Vaš Isus

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *