DRUGI VATIKANSKI KONCIL I SVETI MIHAEL ARHANĐEL

Hvaljen Isus i Marija!

Sv.-Mihovil-830x964
Naš Kralj Gospodin Isus Krist dva puta u Knjizi Istine spominje Drugi Vatikanski Koncil.
VAŽNOST SAKRAMENATA – BRAKA I PRVE SVETE PRIČESTI Srijeda, 6. srpnja 2011.
Moja kćeri, molim te da moliš za Mog Namjesnika papu Benedikta, jer je okružen masonskim silama
koje čine svaki napor kako bi ga svrgnuli s vlasti, ove zle sile ulaze u Moju Crkvu još od Drugog Vatikanskog Koncila i razvodnili su Moja Učenja. Mnogi su zakoni uvedeni koji Me vrijeđaju, osobito davanje Moje Presvete Euharistije od strane laika. …
Presveta Euharistija mora biti primljena na jezik i ne smije biti zaprljana ljudskim rukama. A ipak, upravo ovo su Moje posvećene sluge učinile. Ove zakone nisam dopustio Ja u duhu. Moji posvećeni sluge su vođeni putem koji nije u ravnini sa učenjima Mojih Apostola. Danas se Moji Sakramenti ne uzimaju za ozbiljno, posebno od onih koji traže Sakramente braka i prve Svete Pričesti.
Zavjet braka je vrlo ozbiljan, jer je, zapamtite, Sakrament i učinjen je u prisutnosti Boga Oca. … Svi brakovi su sklopljeni na Nebu. Nijedan čovjek ne može uništiti brak bez da uvrijedi Mog Oca. … Vratite Mi se putem Sakramenata. Pokažite poštovanje prema Sakramentima onako kako biste trebali i istinski ćete ponovno osjetiti Moju Prisutnost.

MNOGI SU PAPE BILI ZATVORENICI U SVETOJ STOLICI, OKRUŽENI MASONSKIM SKUPINAMA Ponedjeljak, 7. svibnja 2012.
Katoličkoj Crkvi – Kada je Drugi Vatikanski Koncil proglasio nova pravila, njih su uvela zle masonske sile iz tvojih hodnika.
Lukavo su izložili nove načine dijeljenja Moje Svete Euharistije koji Me vrijeđaju.
Vaša takozvana snošljiva učenja proglasila su niz laži, uključujući odbijanje priznanja moći Svetoga Mihaela Arhanđela. On je zaštitnik Crkve protiv sotone. Te sile među vama su to znale. Zbog toga ste zaustavili sve molitve u kojima se tražila Njegova pomoć preda Mnom na Svetoj Misi.
Zatim ste počinili najveću neistinu, da se pakla ne treba bojati. Da je to samo metafora. Jer ta laž, koju su kao istinu prihvatila mnoga Božja djeca, je značila gubitak milijardi duša.
Nikada nemojte misliti da Ja optužujem brojne Svete Pape koji su sjedili na Petrovoj Stolici. Njihova je Misija uvijek bila zaštićena. Mnogi pape su bili zatvorenici u Svetoj Stolici, okruženi masonskim skupinama koje ne predstavljaju Boga.
Oni mrze Boga i proveli su pedeset godina šireći neistine o Božjem Milosrđu.

NAMA, VOJSCI OSTATKA, JAKO JE VAŽNO DOBRO UPOZNATI I RAZUMJETI DRUGI VATIKANSKI KONCIL, NE DA BISMO BRANILI KNJIGU ISTINE, JER JE TO NEPOTREBNO, VEĆ DA BI JU ŽIVOTOM ISPUNILI.
Knjiga Istine govori o opasnostima koje su proizašle iz Drugog Vatikanskog Koncila i potrebno je razlučiti stvari koje je on postavio kao platformu za uspon i djelovanje Lažnog proroka Franje. Treba znati da je Koncil počeo s dobrim namjerama i da je većina sudionika bila pravovjerna, ali manipulirana od članova većinom iz njemačke i nizozemske biskupske konferencije, koji su imali i novce i medije na svojoj strani. (Zvuči vam poznato?) Čitajući dokumentiranu ostavštinu nekih časnih sudionika ovoga događaja, koji su tada branili polog vjere, Drugi Vatikanski Koncil je po scenariju bio sličan nedavnoj Sinodi o obitelji, samo što je masonerija na Koncilu imala faktor iznenađenja, jer su srušili kompletnu pripremu Koncila i odbacili sve godinama prije pripremane sheme koje su trebale voditi tijek Koncila, te je krenuo s nule, pod vodstvom ljudi koje su u zbrci i magli većinom postavili masoni, a ne Papa Ivan XXIII (1958. – 1963.). Na Sinodi o obitelji Njemci i ostali su također imali većinsku hijerarhiju, ovaj put uključujući i Lažnog proroka. Jedan od ključnih dokumenata za razumjeti Drugi Vatikanski Koncil je „ Kratak kritički pregled novog reda Mise“ kojeg su potpisali KARDINAL OTTAVIANI koji je bio tajnik Svetog Oficija od 1935. do 1968. kada je dao ostavku, a Sveti Oficij je tada reformiran u Kongregaciju za nauk vjere i KARDINAL BACCI. Na ovaj dokument ćemo se osvrnuti u drugom postu. Dakle možemo reći svašta, ali sigurno ne da je „ Drugi Vatikanski Koncil djelo Duha Svetoga“, kako bi mnogi modernisti, koji su u stvari zavedeni pijuni svijeta i crkvene masonerije, htjeli da vjerujemo. Pošto ova mala analiza ipak zahtjeva više prostora možemo je podijeliti na tri djela, kako bi u još dva posta obradili ključne stvari za nas:
1. Sveta Misna Žrtva. Usporedba obreda prije i nakon Koncila. Pričest na ruku. Što je Žrtva. Tko Žrtvuje. Zašto je Nova Misa pravovaljana. Zašto ne smijemo više popustiti ni milimetar u obrani Svete Mise. Grozota pustoši.
2. Lažni ekumenizam. Isti duh protestantskih pentakostalnih sekti i pokreta u katoličkoj crkvi. Zašto smo uvjereni da je katolički karizmatski pokret u službi zloduha Izebele. Okultizam i pentakostalizam. Duh Proroka Ilije. Ovo ćemo objaviti kad bude vrijeme za to.
Molimo se Svetom Mihaelu Arhanđelu koji neka nam pomogne da vidimo i očuvamo Istinu. Njega je Koncil pokušao protjerati iz Crkve i izbacio Ga iz Svete Mise. Znamo da je Papa Lav XIII (1878. – 1903.) nakon viđenja koje je imao, odredio da se moli molitva Svetom Mihaelu u svakoj crkvi na svijetu, nakon svake Svete Mise. Smiješno je da nas danas pozivaju na poslušnost masonskoj hijerarhiji i učiteljstvu koje je počelo sa Drugim Vatikanom, kao da prije njega nije bilo ni papa ni Katoličke Crkve. Današnje učiteljstvo je u mnogim ključnim pitanjima vjere u suprotnosti s učiteljstvom i papama prije Drugog Vatikanskog Koncila. Gospodin Isus nas ovdje opet usmjerava prema Knezu Mihaelu:
ZLO ĆE SE SMATRATI DOBRIM, A DOBRO ĆE SE SMATRATI ZLIM Četvrtak, 6. ožujka 2014.
Neka nijedan čovjek nikada ne povjeruje da ima dovoljnu snagu volje da izdrži pritiske koje mu postavlja zloduh. … Vi stoga morate moliti molitvu Svetom Mihaelu svakoga dana.
Sveti Mihaele, Arhanđele, brani nas u boju, protiv pakosti i zasjedama đavlovim budi nam zaklon! Neka mu zapovijedi Bog, ponizno molimo: i Ti, Vojvodo Vojske Nebeske, sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, Božanskom Krepošću u pakao strovali! Amen
Sotona i svaki demon, koji luta Zemljom, vrlo naporno rade da bi vas odveli od Mene u ovo vrijeme – više nego u bilo koje vrijeme otkada sam Ja hodao Zemljom. Vi morate usredotočiti svoj pogled na Mene i slušati Me, da vas Ja mogu nastaviti štititi.

Vaš Isus