NOVO NEBO I NOVA ZEMLJA

Hvaljen Isus i Marija!

Kad je teško gledajmo u budućnost i prekrasno obećanje koje sve više postaje stvarnost. Ove tri poruke o Novom Nebu i Novoj Zemlji iz 2012. uvijek iznova oduševljavaju za naprijed.
Slika je sa hodočašća – Sveti Ilija – Biokovo 2016., gdje smo se osjećali i bili kao na Novoj Zemlji.

NOVI RAJ: VI ĆETE IMATI ČISTO TIJELO, NERASPADLJIVO, OSLOBOĐENO BOLESTI, FIZIČKE SMRTI I STARENJA.
Utorak, 26. lipnja 2012., 20:00h
sveti-ilija-2016
Moja predraga kćeri, Novi Raj je sada potpuno dovršen u svoj Njegovoj Slavi, spreman za svu Božju djecu na Zemlji.
On će biti prikazan u svoj Njegovoj Slavi, baš poput Raja kojega je stvorio Moj Vječni Otac u početku za Svoju djecu.
Kako Anđeli pjevaju i raduju se, jer je vrlo blizu vrijeme da se otkrije Ovaj Veliki Sjaj nevjernome svijetu.
Ja ću Ga predstaviti kada se Novi Jeruzalem spusti na zemlju prilikom odzvanjanja Moga Drugoga Dolaska.
Tebi, Moja kćeri će biti rečeno da ovo objaviš, baš prije nego što se Ja obznanim.
Samo oni koji Me prihvaćaju kao Mesiju moći će ući kroz Njegova Veličanstvena Vrata.
Biti će učinjen svaki poziv sa Neba da bi se doprlo do svih onih koji će i dalje odbijati Moj Veliki Dar, sve do posljednje trube.
Zatim će biti prekasno za te jadne duše. Oni će biti bez nade nakon toga, kada Mi Moje Milosrđe bude bačeno natrag u Lice u potpunom odbacivanju.
Sve što je sada važno jest upozoriti one koji su u opasnosti gubljenja svojih duša sotoni.
Okupite ih, sljedbenici Moji. Privucite ih nježno u Moje stado. Nikada ne odustajte od svojih molitvi da ih spasite.
O, Moji ljubljeni sljedbenici, kada biste mogli vidjeti Novi Raj, kada se Nebo i Zemlja spoje u jedno, pali bi na koljena i plakali od radosti i olakšanja.
Oni od vas uplašeni zbog Kraja Vremena, kada će se zemlja kakvu poznajete promijeniti, morate Mi dopustiti da olakšam vaše brige.
Vi ćete povesti svoju obitelj sa sobom i svi će se radovati u čistoj potpunoj ljubavi i skladu.
Vi ćete imati čisto tijelo, neraspadljivo, oslobođeno bolesti, fizičke smrti i starenja.
Svi ćete vi imati svoje vlastito prebivalište sa travom, drvećem, planinama, rijekama, potocima i cvijećem koje će vas okruživati u svoj svojoj veličanstvenoj ljepoti.
Životinje će biti pitome i živjeti će u miru i ljubavi sa svom Božjom djecom.
Vi ćete vidjeti svoju djecu kako se žene, imaju djecu, a čudu obitelji, uskrsnulih od mrtvih, svi će svjedočiti.
Ovo uskrsnuće će biti poput nijedne zamislive radosti.
Vi ćete biti ponovno ujedinjeni sa svojima voljenima koji su preminuli u ovome životu i otišli na Nebo.
Vi ćete imati narode, ukupno dvanaest, svi označeni sa dvanaest zvijezda u Kruni na Bezgrješnoj Glavi Moje Majke, a sa svima ću vladati Ja sa Mojim Apostolima i Prorocima.

To je Moje Kraljevstvo, koje je obećao Moj Otac otkada je stvorio Raj na Zemlji. Svatko tko Ga odbije će propasti.
Molite za svu Božja djecu da imaju čistoću duše koja će im omogućiti da dođu kući u Kraljevstvo Moga Oca na Zemlji, kao što je bilo na početku, kao što je sada i kao što će uvijek biti, svijet bez kraja u vijeke vjekova.

Vaš Isus

BOG OTAC: JA OTKRIVAM MOJE BUDUĆE PLANOVE ZA NOVO NEBO I NOVU ZEMLJU.
Srijeda, 27. lipnja 2012., 20:00h

Moja najdraža kćeri, Ja danas otkrivam svoj Mojoj djeci Moje buduće planove za Novo Nebo i Novu Zemlju.
Kada nastane jedan veličanstveni Raj, postojati će dvanaest naroda.
Ti narodi će se sastojati od nekih naroda u svijetu koji su pokazali vjernost Meni, Bogu Ocu, Mome Sinu Isusu Kristu i Majci Božjoj, Kraljici Neba.
Oni raštrkani će biti okupljeni kako bi se pridružili onim drugim narodima kao jedno, ujedinjeni kao jedna Sveta Obitelj.
Moja Volja će biti poštovana. Svi ćete imati Dar slobodne volje, ali ona će biti u skladu sa Mojom. Tek tada će Istina Raja biti doista otkrivena.
Mojih Dvanaest naroda su označeni s dvanaest zvijezda na Ženi u Knjizi Otkrivenja.
Žena je Majka Božja i nosi dvanaest zvijezda koje označavaju dvije stvari.
Dvanaest Apostola je pomoglo Mome Sinu da osnuje Svoju Crkvu na Zemlji.
Dvanaest posebno odabranih naroda će tvoriti Jedinu Pravu Apostolsku Crkvu na Novoj Zemlji, kada Nebo i Zemlja postanu jedno u Mome Novom Veličanstvenom Raju
.
Ovo je trenutak kojega sam Ja strpljivo čekao.
Moja Božja Volja, koja je stvorila Raj za Adama i Evu i koja je bila odbačena zbog iskušenja zloga, sada će biti izvršena i ovoga puta će Raj biti savršen.
Moj Sin, Kralj čovječanstva, Kralj svemira, vladati će nad Mojim Novim Rajem na Zemlji.
On će imenovati vođe u svakom narodu, sve ujedinjene Mojom Božjom Voljom.
Ljudi iz tih naroda će poštovati Moga Sina na način na koji On mora biti, jedini način, u miru i međusobnoj ljubavi.
Njegova Blažena Majka, Majka Spasenja, okrunjena je Kraljica Neba i također će vladati kao Kraljica Novoga Raja.
Njena Krunidba na Nebu je bila vrlo posebna Božja Objava Njene uloge u budućnosti Spasenja svijeta.
Ona je okrunjena u velikoj časti i sjaju zbog uloge koju je odigrala, ne samo kao Majka Božja i Zaručnica Duha Svetoga, već i kao Majka Spasenja kojoj je dana Moć da uništi sotonu.
Moj ljubljeni Sin je nježno stavio Krunu od dvanaest zvijezda na Glavu Majke Božje prilikom Njene Krunidbe.
Moj Sin će staviti Krunu na Njenu Glavu u Novom Raju, kao Kraljici sve Božje djece.
Moj Božji Plan spašavanja čovječanstva već je počeo.
Moja je želja da Mi ova Misija pomogne okupiti izgubljene duše u svakom kutku zemlje i spasiti ih od neprijatelja prije nego bude prekasno.
Moje Božje posredovanje će dokazati Moju Ljubav za svu Moju djecu.
Ništa nije nemoguće. Ništa nije beznadno u Mojoj bitci protiv sotonine vojske.
Ja ću vam donijeti novi svijet koji će vas zaprepastiti u svoj svojoj veličanstvenoj slavi. On je spreman.
Njegova ljepota i sjaj su izvan vaše ljudske sposobnosti predočavanja.

Kada mu budete svjedočili, imati ćete Vječni Život.
Molite da se pokaju ona jadna Moja djeca koja ne vjeruju u Mene, Svevišnjega Boga, koje ne poštuju Moje Zakone i koja čine strašne zločine jedni protiv drugih.
Ne želim izgubiti nijedno Moje dijete.
Pomognite Mi da ih dovedem u ovo predivno veličanstveno nasljedstvo. Nažalost, to mora biti njihovom slobodnom voljom.
Ja vas ljubim, djeco, sa strašću koja je nepoznata čovječanstvu.
Dođite Mi kao jedan preko Moga Sina.
Vrijeme za Novi Raj na zemlji je vrlo blizu, ali dodijeljeno vam je vrijeme da pomognete obratiti čovječanstvo preko ove Misije Sedmoga Anđela na zemlji, koji radi s Mojim Sinom da dovede Moju obitelj k Meni.

Vaš Ljubljeni Otac
Stvoritelj svih vidljivih i nevidljivih stvari
Svevišnji Bog

BITI ĆE RAZLIČITE RAZINE U NOVOM RAJU OD DVANAEST NARODA
Petak, 12. listopada 2012., 23:15h

Moja predraga kćeri, Moja Ljubav je tako moćna, da Nju sada osjećaju oni koji ne poznaju Boga.
Usprkos zla prisutnoga u svijetu, čovjek sada osjeća ljubav prema drugima u srcu, koja će ih iznenaditi i koja je u suprotnosti sa pokvarenošću prisutnom u dušama.
Tako neočekivano će Ova Ljubav uzburkati njihove duše, da će mnogi proplakati. Ove suze ljubavi, tako čiste u njihovim srcima, podijeliti će ih na dvoje. Oni neće znati zbog čega se tako osjećaju prema svojoj braći i sestrama. Također će osjećati ovu stvarnu i posebnu ljubav prema svome Stvoritelju, Bogu Ocu. Ipak, oni neće priznati da On Postoji. Umjesto toga, mnogi će lutati i pitati se.
Što je ova nevjerojatna, ali moćna, ljubav koju osjećam u svome srcu? Kako to može biti, ako nema Boga? Kako mogu osjećati ovu ljubav, ako sam tek proizvod evolucije; proizvod čestica stvorenih od zemlje?
Ovo je Istina, Moja djeco. Vi niste čestica zemlje, ostatak vremena. Vi ste živo biće, živa duša, koja je sposobna za Vječni Život, bez kraja.
Vi patite zbog grijeha Adama i Eve, vaših praroditelja. Možete se nasmijati, ismijavati ili izrugivati onome što smatrate izmišljenom pričom, ali Istina je da živite nesavršeni život. Ovaj život patnje je zbog grijeha vaših praroditelja. Iskvareni njihovim grijehom, vi ste slijepi za Božju Istinu, zbog iste zmije koja je i njih prevarila.
Vi vjerujete da živite u stvarnom svijetu, svijetu materije, koji ima ograničenu trajnost. Vaš život na zemlji je kratak. Vaša tijela stare. Vaše zdravlje se pogoršava. Vremenom vaše tijelo umire. Zanemarite svoj duh, svoju dušu i vi ste ništa.
Prihvatite da ste dijete Božje i vaš život na zemlji će postati važniji, kada živite život prema Božjim Zakonima. Vaš život će biti proširen i biti će vam dan veliki Dar, Vječni Život.
Da vam se samo da letimičan pogled na takav život, na samo jedan sat, nikada ne biste uvrijedili Moga Oca. Vi morate znati da ćete primiti ove Darove.
Vi ćete živjeti sa cijelom svojom obitelji, sa onima koji su umrli u stanju milosti i onima koji će tvoriti Moju Vojsku Ostatka na zemlji.
Vaše tijelo će biti pročišćeno i ponovno stvoreno u stanju savršenstva, na osnovu dobi u kojoj ste prihvatili Ljubav Božju.
Vi ćete živjeti u ljubavi i miru sa vašim voljenima i vašim bližnjima. Nitko od vas neće željeti ništa.
Biti će različite razine u Novom Raju od dvanaest naroda. Na donjoj razini će biti gradovi i sela, svi će raditi u dobru mira, ljubavi, sreće i zadovoljstva. Nitko neće željeti ništa. Ja ću biti njihov Kralj, njihov Gospodar i vladati ću među njima, u Mističnom Jedinstvu.
Zatim će biti više razine. Oni će držati sve narode zajedno, u jedinstvu sa Mojim Učenjima i svi će se ljudi družiti u potpunom skladu jedni sa drugima i sa zvijerima na zemlji, velikima i malima.
Svi će preživljavati jedući sa Drveta Života. Nikome neće nedostajati hrane.
Zatim će postojati Vlade naroda. One će osigurati da sve bude u skladu sa Mojim Učenjima. Moje Vlade će voditi Moji Sveci i Apostoli.
Ovo će se nastaviti do samoga kraja, kada će se dogoditi Drugo Uskrsnuće mrtvih, za konačni sukob.
Sotona će biti oslobođen, zajedno sa svojim demonima, na kratko vrijeme. Onda će sve zlo biti uništeno. Moje će Milosrđe konačno biti predstavljeno svijetu, u spojenima Novom Nebu i Novoj Zemlji.
Onda će se sve razotkriti, dok Božja Tajna bude pokazana svima, u svojoj punoj i konačnoj Slavi.

Vaš Isus