Svevišnji Bog: Moja Moć nadmašuje sve što je od ovoga svijeta i izvan njega

Knjiga Istine, 10. siječnja 2015. Moja predraga kćeri, čovječanstvo se okrenulo protiv Mene i svega što Sam Ja stvorio na Moju Sliku i zato je Moja tuga velika. Moja djeca će biti spašena Posredovanjem Mog predragog Sina, Isusa Krista i to će se dogoditi vrlo brzo. Prije ovog dana, Ja tražim od sviju vas koji … Nastavi čitati Svevišnji Bog: Moja Moć nadmašuje sve što je od ovoga svijeta i izvan njega