Dok se Moja Crkva drži Božje Riječi, vi morate ostati poslušni Mojoj Crkvi

Knjiga Istine 14. siječnja 2014. Moja predraga kćeri, kada Moji sluge, Moji sljedbenici i svi oni koji javno izjavljuju da su od Mene, kažu da Me ljube, to znači dvije stvari. Oni Me ljube jer prihvaćaju Moju Riječ i poštuju Me ispovijedajući Istinu. Kada Me ljubite, vi morate ostati odani Mojoj Svetoj Riječi. To znači … Nastavi čitati Dok se Moja Crkva drži Božje Riječi, vi morate ostati poslušni Mojoj Crkvi