Američki Seminari o Knjizi Istine


Seminar o Knjizi Istine u Državi Washington
S nama će biti predstavnik Marije od Božjeg Milosrđa koji će govoriti oba dana 31 siječnja i 1 veljače.
Za pred registraciju i ostale informacije pošaljite mail na: wseminar@mail.com
Washington-Book of Truth seminar

Seminar u New Jerseyu:

Za pred registraciju i ostale informacije pošaljite mail na: NJseminar@mail.com

New Jersey Book of Truth Seminar