Samo će hrabri i odvažni među vama, koji Me najviše ljube, voditi Moju Vojsku prema Spasenju

Knjiga Istine, 28. veljače 2013. Moja predraga kćeri, ovi dani, koji su gotovo nad vama, donose sa sobom užasnu tamu i očaj, kakvog nikada niste doživjeli u svojim životima. Ta tama će biti tama duha i uzrokovati će ju praznina onih duša koje slijede Antikrista i lažnog proroka. Duševnu bol, koju će oni nanijeti kršćanima … Nastavi čitati Samo će hrabri i odvažni među vama, koji Me najviše ljube, voditi Moju Vojsku prema Spasenju