Seminar Knjiga Istine za Sloveniju, Hrvatsku i BiH

Hvaljen Isus i Marija!

Seminar Knjiga Istine će se održati 19. ili 20. 05 u Zagrebu, ovisno o tome kada ćemo rezervirati salu.

Na Seminaru će govoriti posebni predstavnik Marije od Božjeg Milosrđa, koji dolazi sa engleskog govornog područja.(Ovo je prvi njegov Seminar nakon Američkih početkom ove godine)

U kontaktu sa Marijom od Božjeg Milosrđa, zbog zajedništva i pravih istinitih informacija, posebno pozivamo na ovaj Seminar što je više ljudi moguće i iz Slovenije, kao i iz BiH.

Naravno da su ljudi iz Hrvatske osobito pozvani, štoviše mi smo domaćini.

Ovaj Seminar je jako bitan jer ćete jedino na njemu moći čuti istinite informacije o događajima u Misiji, Crkvi i u svijetu, koje inače ne možete i nećete moći drugdje ni čuti ni pročitati.

“Danas, ako Njegov Glas čujete, neka ne otvrdnu vaša srca.”
(Hebrejima 3,7-8)

Molimo sve vas koji bi htjeli prisustvovati Seminaru, da što prije pošaljete sms sa osnovnim podacima: ime, prezime, mjesto iz kojeg dolazite i broj osoba koje dolaze s vama na 099 443 7553, a posebno se ovo odnosi na predstavnike grupa koji će dovesti 5 ili više osoba, kako bismo znali koliku salu rezervirati.

Kroz idućih 10 dana ćemo točno definirati datum i salu, tako da ima dovoljno vremena za organizaciju svega ostalog.

Molimo vas molite Krunicu Majci Božjoj i Krunicu Božjeg Milosrđa za ovaj Seminar, a posebno često molite Križarske molitve 69, 123, 139, 140 i 155 za sve ljude uključene u organizaciju, kao i za sve sudionike Seminara.