Velika radost će se dogoditi posvuda. To će trajati 100 dana.

Knjiga Istine, 30. kolovoza 2013. Moja predraga kćeri, molim te osiguraj da svaki narod čuje Moja Proročanstva, kako bi se mogli pripremiti za predivnu, obnovljenu Zemlju – Novi Raj. Svako dijete Božje ima pravo na njegovo ili njezino naslijeđe i zbog toga, kao da se pripremaju za veliko vjenčanje oni moraju početi planirati za ovaj … Nastavi čitati Velika radost će se dogoditi posvuda. To će trajati 100 dana.