Tek kada Sveta Euharistija bude potpuno ukinuta, Antikrist će ući u Moju Crkvu

Knjiga Istine, 15. ožujka 2014. Moja predraga kćeri, dok se otpadništvo uzburkava Mojom Crkvom, najveći ispit od svih biti će stavljen pred sve one koji služe Meni unutar Nje. Krize unutar Moje Crkve na Zemlji značiti će da će mnogi svećenici trpjeti od strašne dvojbe. Vjera mnogih od njih već je uzdrmana i oni će … Nastavi čitati Tek kada Sveta Euharistija bude potpuno ukinuta, Antikrist će ući u Moju Crkvu