Plan da se uništi Katolička Crkva unutar njenih vlastitih redova već je u tijeku

Knjiga Istine, Subota, 12. siječnja 2013.   Moja predraga kćeri, ovo je vrijeme za slijedeću fazu u Mom Planu pripreme svijeta za Novu Eru, Novi Raj, Kraljevstvo kojega sam Ja, Sin Čovječji, obećao. Moja se vojska sada mora okupiti i kao jedan povezati u molitvi, jer se bitka za duše pojačava. Planovi sveopćih razmjera od strane … Nastavi čitati Plan da se uništi Katolička Crkva unutar njenih vlastitih redova već je u tijeku