671. JA IM SADA UDJELJUJEM MILOST SUZA LJUBAVI I OBRAĆENJA

671. JA IM SADA UDJELJUJEM MILOST SUZA LJUBAVI I OBRAĆENJA

Petak, 11. siječnja 2013., 11:25h

 

Moja predraga kćeri, molim te, čuj Me i poslušaj, dok otkrivam Svoju Bol. Moja Glava prekrivena trnjem bolno je zgnječena dok podnosim Bol Moga Raspeća, dvije tisuće godina nakon što sam bio na zemlji.

Vrijeme Moga Drugog Dolaska je vrlo blizu. Neka nijedan čovjek ne sumnja u Moje obećanje da ću ponovno doći. Neka nijedan čovjek ne sumnja da to može biti u bilo kojem trenutku. Pripremite svoje duše, jer vrijeme se bliži. Mnogo je bolje da se usredotočite na stanje vaših duša, nego na stanje vašeg blagostanja u budućnosti.

Bol od trnja sada osjećaju vođe u Katoličkoj i Kršćanskim Crkvama. Oni pate jer ih prisilno kljukaju naučavanjima koja im nalažu politički vođe, a koja potječu iz usta Zvijeri.

Moram upozoriti vas koji napadate Moju Riječ koja dolazi preko ovih Poruka da se bitka između Boga i sotone, na kraju vremena, odvija sada. Neka vam Moj Otac oprosti vaše prijestupe. Neka izlije Svoje Milosrđe na vaše zabludjele i ćudljive putove, od kojih svi, ispričavaju grijeh.

Bol Trnove Krune, koja se u agoniji pritišće na Moje Kršćanske Crkve na zemlji, preslikava se u ovo vrijeme, kako je naviješteno. Bol odbijanja – odbijanja Moje Riječi, Moga Postojanja i Mojih Učenja – ne osjećam samo Ja, već i one jadne duše koje Me poštuju, koje proglašavaju Moju Riječ i koje Me vole. Moje je Srce isprepleteno s njima u ljubavi i patnji.

Oni će ovo znati odmah, jer Ja im sada udjeljujem Milost Suza Ljubavi i Obraćenja, kada mole ovu Križarsku molitvu.

 

Križarska molitva (93) Za Suze Obraćenja

 

O Moj ljubljeni Isuse, Ti si blizu mom srcu.

Jedno sam s Tobom.

Ljubim Te.

Cijenim Te.

Dopusti da osjetim Tvoju Ljubav.

Dopusti da osjetim Tvoju Bol.

Dopusti da osjetim Tvoju Prisutnost.

Podari mi Milost poniznosti kako bih bio dostojan Tvoga Kraljevstva na zemlji, kao i na Nebu.

Podari mi Suze Obraćenja kako bih Ti se istinski ponudio kao pravi učenik, da Ti pomognem u Tvojoj Misiji da spasiš svaku pojedinu dušu na zemlji, prije nego ponovno dođeš kako bi sudio živima i mrtvima.

Amen.

 

Idite, Moji ljubljeni sljedbenici. Ja vam obećavam da ću vam podariti Milost Suza Obraćenja kada molite ovu molitvu, kako bi doista postali sjedinjeni unutar Moga Svetoga Srca.

Nosim vas u Svome Srcu, Moji dragocjeni i vjerni sljedbenici. Ljubim vas. Ja sam sada s vama, na način koji ćete teško moći zanijekati.

 

Vaš voljeni Isus