685. POZIVAM SVOJE SLJEDBENIKE DA PODSJETE LJUDE NA VAŽNOST ČITANJA SVETE BIBLIJE

685. POZIVAM SVOJE SLJEDBENIKE DA PODSJETE LJUDE NA VAŽNOST ČITANJA SVETE BIBLIJE

Srijeda, 23. siječnja 2013., 16:40h

Moja predraga kćeri, Ja sam sretan i zadovoljan zbog ljubavi koju Moji Učenici nose u srcima prema Meni.

Nebo se raduje zbog brzine kojom se Moje Božje Poruke i Molitve šire diljem svijeta. Ovo je vrijeme, davno naviješteno, kada će Moje Sveto Evanđelje biti propovijedano širom cijelog svijeta.

Pozivam Svoje sljedbenike da podsjete ljude na važnost čitanja Svete Biblije, Riječi koja je napisana, u skladu s Voljom Mog Oca.

Danas se Moja Riječ govori, ponovno, kako bi se u misli današnjih ljudi ulila važnost Mojih Učenja. Neuspjeh u prihvaćanju Riječi Božje uzrokovat će smrt duše.

Svaki čovjek na zemlji rođen je sa slobodnom voljom. Svakom čovjeku kojemu je život dao Moj Otac dostupan je bio Sakrament Krštenja, ali nije svakom Božjem djetetu dan pristup ovom važnom Daru, koji čisti dušu i oslobađa ju demona.

Svaki čovjek ima pravo na Istinu Mojih Učenja, a ipak nije svakom čovjeku dana Istina. Na njeno mjesto su se dušama nevinih ubacivale lažne religije. To je dovelo do međusobne mržnje, dok su laži, koje su takve lažne religije stvorile i širile, zarazile srca ljudi.

Istina je da je Moja Sveta Riječ hrana duši. Bez nje duša vene. Kada je bez mira kojega donosi Moja Ljubav, onda traži olakšanje u okrilju svjetovnih stvari, koje ju konačno isušuju svake utjehe.

Sada kada je Moja Sveta Riječ zapaljena u srcima iscrpljenih ljudi, Moja Ljubav će se širiti kada Istina bude dana čovječanstvu. Ta Ljubav privući će gladne duše i tako će se nastaviti Moj Plan Spasenja. Iscrpiti ću svaki put, koristeći srca poniznih duša – koje Me doista vole – kako bih spasio cijelu ljudsku obitelj. Nije bitno kojeg boga obožavaju, jer vrlo brzo će im Istina biti otkrivena. Tada neće željeti ništa, samo Moju Slavnu Prisutnost.

 

Vaš Isus

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *