705. OVAJ ŽIVOT ĆE U TREPTAJU OKA PRIJEĆI U NOVI ŽIVOT, U NOVI OBNOVLJENI RAJ

705. OVAJ ŽIVOT ĆE U TREPTAJU OKA PRIJEĆI U NOVI ŽIVOT, U NOVI OBNOVLJENI RAJ

Utorak, 12. veljače 2013., 14:19h

Moja predraga kćeri, toliko mnogo ljudi u svijetu je nesvjesno svoje duhovnosti. Tako su uhvaćeni u stvari, koje se odnose na njihove svakodnevne živote, njihove poslove, njihove uloge kao roditelja, njihove borbe da prođu ispite i da se obrazuju, tako da ne misle o svojem budućem životu nakon zemaljskog života.

Jedino je ispravno da učine ono najbolje što mogu, u pitanjima odgovornosti, da se nahrane i obuku, ali kada zanemaruju svoje duhovno blagostanje, odriču se najvećih darova, koji ih čekaju.

Mnogi zaboravljaju da Moj Otac može uzeti život u bilo koje vrijeme. Ako duše nisu pripremljene, trpjet će kajanje i možda ne uđu u Raj u trenutku kada prijeđu iz ovog života u slijedeći.

Teško je onima koji su jako zaposleni u životu razmišljati o tome što se događa kada ovo vrijeme, koje im je odobrio Moj Otac, okonča. Jer mnogi shvaćaju smrt kao zastrašujuću i kao nešto o čemu ne žele razmišljati. I stoga, odbacuju Mene, svoga Isusa, svoj put prema Kraljevstvu Moga Oca. Ja, Isus Krist, sam jedini put u uživanje u Vječnom Životu, životu koji je vama nepoznat.

Želim vam reći da postoji predivan život za svu Božju djecu, koji ih čeka. Ovaj život je važan, jer  način na koji živite svoj život, koji vam je dan na zemlji, odredit će vašu budućnost.

Nikada ne smijete razmišljati o smrti kao o kraju. Umjesto toga, mislite na nju kao na početak novog i predivnog života.Vrijeme koje provedete na zemlji je kušnja. To je ispit i na mnogo načina progon. Rođeni grješnici, također ćete umrijeti kao grješnici. Ali, oni grješnici koji se međusobno ljube, koji se ponašaju prema drugima s ljubavlju i poštovanjem i koji žive svoje živote na Moju Sliku, imaju se mnogo čemu veseliti.

Zbog Moje velike Samilosti prema svoj Božjoj djeci, činim velike iznimke za duše koje lutaju, za izgubljene i zbunjene. Težim za dušama koje ne žele imati ništa sa Mnom i potičem njihova srca, kako bi osjećali samilost prema drugima.

Mnogi ne shvaćaju kako djelujem, unutar njihovih srca, Ja to činim kako bi ih privukao prema Sebi. Za svaku dušu koja Me pozove, čak i ako nije sigurna u Moje Postojanje, dolazim trčeći. Odgovaram trenutačno i slušam sve nakane. Ja sam Bog Pun Ljubavi. Gnjev Me ne pokreće lako. Ja Sam Strpljiv. Ja sam pun očekivanja. Ja sam Odan. Ja sam uvijek Milosrdan. Ja čekam da sve duše prepoznaju Moj Poziv, jer uskoro, imat će malo sumnje o tome Čiji Glas ih poziva da osjete Božju Ljubav.

Ovaj će život u treptaju oka prijeći u novi život, novi obnovljeni Raj. Dok ovo vrijeme na zemlji može biti puno kušnji, pritisaka, stresa, uspona i padova, ne može se usporediti sa Mirom i Slavom Života koji čeka sve one koji Me ljube.

Vaš Isus

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *