711. DOVEST ĆE BOŽJU DJECU POD PRAVILA MALOG ROGA, KOJI ĆE U SVEČANOM SJAJU SJEDITI NA PETROVOJ STOLICI

711. DOVEST ĆE BOŽJU DJECU POD PRAVILA MALOG ROGA1, KOJI ĆE U SVEČANOM SJAJU SJEDITI NA PETROVOJ STOLICI

Ponedjeljak, 18. veljače 2013., 18:00h

Moja predraga kćeri, dok se pojačavaju promjene unutar Moje Crkve, isto tako će se jednoglasno uzdići lažni proroci i potvrditi grozotu u Mojoj Crkvi. Dok otkrivam tebi,  pravom proroku Kraja Vremena, Istinu – koja je uglavnom već poznata – bit će širene laži kojima će se zbuniti svi oni koji Me slijede.

Za svaku Uputu koju Ti dajem za svijet, točno suprotno će biti proglašeno iz usta lažnih proroka. Iskazivati će riječi utjehe Mojim sljedbenicima, koji će nalaziti Istinu previše strašnom za podnijeti. Svojim bezbožnim lažima dovest će Božju djecu pod pravila maloga roga, koji će u svečanom sjaju sjediti na Petrovoj Stolici.

Kada sam vam govorio o velikoj podjeli u Mojoj Crkvi, nisam vam rekao kako će se to dogoditi. Stoga Me sada saslušajte. Kao što su svećenici tijekom Moga vremena na zemlji odbacili Moju Svetu Riječ, tako će Me odbaciti i svećenici prije Moga Drugog Dolaska. Ne samo da će odbaciti Moju Svetu Riječ danu tebi, Moja kćeri, već će prihvatiti promjene, koje će im biti nametnute. Njihovi posvećeni darovi bit će učinjeni nemoćnima, čim prihvate bogohuljenja i nova pravila koja su im objavljena.

Moji vjerni sljedbenici također će biti podijeljeni u njihovoj vjernosti prema Mojoj Crkvi na zemlji. Sve što trebate učiniti jest slijediti Moja Učenja, koja su vama dana u Knjizi Moga Oca. Nema potrebe bilo gdje bježati, jer Ja Sam Prisutan među vama.

Vi znate Istinu. Njome ste hranjeni, kao kršćani. Stoga kada vidite da se Deset Zapovijedi i Moja Učenja nanovo pišu, a Moji Sveti Sakramenti mijenjaju, onda morate okrenuti svoja leđa. Nemojte dopustiti lažima da vas uplaše, radije budite uplašeni za one koji prihvaćaju ta nova zlodjela i zakone, ukazujući da dolaze od Mene i koji ne uspijevaju shvatiti Istinu.

Vaš Isus

1(Napomena prevodioca za „mali rog“. Kod proroka Daniela (7,8) nalazi se objašnjenje: „Promatrah joj rogove, i gle: među njima poraste jedan mali rog; i pred tim se rogom iščupaše tri prijašnja roga. I gle, na tome rogu oči kao oči čovječje i usta koja govorahu velike hule.“)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *