712. REĆI ĆE DA JE BIO KRIV ZA ZLOČIN ZA KOJI JE POTPUNO NEDUŽAN

712. REĆI ĆE DA JE BIO KRIV ZA ZLOČIN ZA KOJI JE POTPUNO NEDUŽAN

Utorak, 19. veljače 2013., 14:30h

Moja predraga kćeri, molim te da obavijestiš Moje učenike da je blizu Moja Vladavina.

Ne smiju se uzrujavati, jer iako se Kruna od Trnja spustila na Moga Namjesnika, kojeg sam postavio Ja, Isus Krist, da vlada nad Mojom Svetom Katoličkom i Apostolskom Crkvom, koji  je okrutno svrgnut – Ja sada konačno dolazim donijeti vam mir.

Sljedeća će godina biti vrlo okrutna i vrlo bolna za vas, Moji ljubljeni učenici i Moga posljednjega Pravoga Papu. Prema njemu, protiv koga se zlobno i namjerno kovala zavjera, ponašali su se isto kao što su Mene, Isusa Krista, tukli i bičevali. Sada će ga pokušati ubiti, kao što su ubili Mene. Reći će da je bio kriv za zločin za koji je potpuno nedužan.

Ja, vaš ljubljeni Spasitelj, sve ću vas spasiti od bezbožnosti, za koju će mnogi smatrati da dolazi od Mene, po Mojoj Zapovijedi.

Poučavam Svoju Crkvu kao prije, ali samo Snagom Duha Svetoga. Ključevi Rima su pod upravom Moga Ljubljenog Oca. Ja, Isus Krist, spreman sam ponovno se spustiti prilikom Svog Drugog Dolaska i želim da se zna da ćete vi, Moji učenici, patiti baš kao što su patili Moji vlastiti učenici tijekom Moga vremena na zemlji. Vi, Moji ljubljeni, sa Mnom ste zaključani u Mom Presvetom Srcu kako bi se ujedinili sa Mnom u tuzi. Plačem suze zbog Svoga nedužnog, ljubljenog posljednjeg Pape na zemlji, Benedikta XVI, kojeg sam Ja odabrao da vodi Moju Crkvu tijekom posljednjih dana.

Bit će potrebna ogromna hrabrost onih voljnih žrtava koji će nastaviti proglašavati Moju Svetu Riječ, jer će biti puni strašnih sumnji. Oni u svojim srcima znaju da Ja sada s njima govorim, a ipak salijetati će ih sumnje koje će uzrokovati oni koji odbijaju prihvatiti Moje Poruke čovječanstvu, a koji su Mi također još odani.

Ja sada ostavljam u baštinu ovu Posebnu kratku Križarsku molitvu. To je Čudotvorna molitva, koja će omogućiti svima onima koji je mole da osjete Moju Prisutnost u svojim dušama. Isto tako će im pomoći uvidjeti Istinu, koju sam im Ja obećao i koja će im uvijek biti dana tijekom Kraja Vremena.

Križarska Molitva (101) Čudotvorna Molitva za osjećanje Isusove Prisutnosti

O Dragi Svemogući Oče, Stvoritelju svega što jest i što će biti, pomogni svima nama koji možemo prepoznati Prisutnost Tvoga ljubljenoga Sina u današnjoj Crkvi, da postanemo vrlo jaki. Pomogni mi da nadvladam moj strah, moju osamljenost i odbijanje koje trpim od mojih ljubljenih, dok slijedim Tvoga Sina Isusa Krista, svoga Spasitelja. Molim Te da zaštitiš moje ljubljene od upadanja u zamku vjerovanja u laži, koje je izmislio sotona kako bi uništio, podijelio i uzrokovao nered među svom Božjom djecom. Molim Te da pomogneš onima koji slijede grozotu u Tvojoj Crkvi, da budu spašeni od vječnih vatri pakla. Amen.

Moji ljubljeni sljedbenici, do sada Me već znate. Ono što ćete sada vidjeti unutar okosnice koja je nekoć bila Moja Crkva na zemlji, će vam se zgaditi. Plakati ćete i plakati dok ne budete osjećali ništa. I tada, kada Me pozovete i kažete:

„Isuse, spasi me od sotoninih laži, kako bih mogao raspoznati Istinu Ostatka Tvoje Crkve.“ Umirit ću vas sa ovim. Ispunit ću vas Duhom Svetim. Ispunit ću vas suzama tuge i zatim ću zamijeniti te suze sa Svojom Snagom. Tada nećete brinuti, jer Ja ću preuzeti i voditi vas na svakom koraku puta.

Bit ćete nadahnuti kada vam se budu rugali. Bit ćete puni Moga Duha Ljubavi kada vam se budu smijali, jer vjerujete u Moj Sveti Nauk. Zatim ćete izgubiti sav strah i on će biti zamijenjen tako snažnim osjećajem Moje Ljubavi prema vama, da ćete tek tada osjećati potpuno olakšanje i mir.

Vaš Isus

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *