715. DA, MOJA RIJEČ JE ZA SVE, ALI PROMICANJE MOJIH PORUKA SA SOBOM NOSI OGROMNU ODGOVORNOST

715. DA, MOJA RIJEČ JE ZA SVE, ALI PROMICANJE MOJIH PORUKA SA SOBOM NOSI OGROMNU ODGOVORNOST

Subota, 23. veljače 2013., 11:50h

Moja predraga kćeri, dajem svijetu Knjigu Istine za svaku dušu, u svakom narodu. To je Dar za čovječanstvo, ali znaj ovo.

Ja dajem tebi Moja kćeri, jedinoj ovlaštenje za odluku kako će biti prevedena, distribuirana i objavljivana kako bi se zaštitilo ovo Djelo. Sve što se tiče objavljivanja ovih Poruka može biti učinjeno samo uz tvoje osobno odobrenje. To je Moja želja i svaki čovjek koji ne sluša Moje Upute tebi i objavljuje Moje Poruke radi zarade, nema Moj blagoslov.

Da, Moja Riječ je za sve, ali promicanje Mojih Poruka i način objavljivanja Knjige Istine sa sobom nose ogromnu odgovornost. Donacije nisu potrebne, dok se prihodi od knjiga moraju iskoristiti kako bi se financirala proizvodnja drugih knjiga i troškovi objavljivanja na svim jezicima.

Ti, Moja kćeri, bit ćeš stalno napadana jer Me slušaš što se tiče ovoga. Bit ćeš optužena za pokušaj zarade od ovog Djela, a ipak ćeš znati da je to neistina i da nije moguće.

Oni koji će te najviše napadati što se tiče ovoga, bit će oni koji žele nešto postići ili zaraditi na neki način od Moje Riječi i postat će ljuti kada im ne budeš dopustila da nadziru ovo Djelo.

Stoga, Ja proglašavam da nikome nije dano ovlaštenje za širenje Moje Svete Riječi u knjižnom obliku – samo tebi, Moja kćeri. Međutim, možeš dati dopuštenje, pod Mojim Vodstvom, onima koji te pitaju da ti pomognu web stranicama i tiskanim dokumentima. Ali to mogu učiniti samo kada zatraže i prime tvoje dopuštenje da tako učine.

Moja Riječ je Sveta i svako poštovanje mora se pokazati prema Mojim Željama i Uputama za čovječanstvo. Vi, Moji sljedbenici, morate činiti kako Moj prorok Marija traži od vas i poštovati njezine želje u vezi objavljivanja Mojih Poruka. Napadnete li je zbog ovog Zadatka vrijeđate Mene, vašega Isusa.

Od vas će se Moji sljedbenici, tražiti izvršenje Moje Svete Volje u svako doba, bez obzira kakve su okolnosti. Ja vodim Svoju kćer Mariju. Ona je odabrana kao prorok Kraja Vremena. Ja govorim preko nje. Njen glas postaje Moj. Njena tuga i bol su Moji. Njena ljubav za druge je Moja Ljubav. Njena radost dolazi iz Moga Svetoga Srca. Njena ruka je vođena Mojom. Njeno shvaćanje toga kako Ja želim da se Moja Riječ čuje dolazi od Mene.

Mojoj kćeri su dani ovi darovi s Neba s razlogom. Slušajte što vam govori, jer možete biti sigurni da će to dolaziti od Mene.

Vaš Isus

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *