726. ON JE POSLAN DA RAZORI MOJU CRKVU I RASTGA JE NA SITNE KOMADIĆE

726. ON JE POSLAN DA RAZORI MOJU CRKVU I RASTRGA JE NA SITNE KOMADIĆE

Petak, 8. ožujka 2013., 14:05h

Moja predraga kćeri, sotona bjesni protiv Moje Crkve na zemlji i njegova zaraza se nastavlja širiti unutar njenih zidova.

Lukavi uljez koji je strpljivo čekao u zasjedi iza kulisa, uskoro će proglasiti svoju vladavinu nad Mojim jadnim posvećenim slugama koji ne sumnjaju. Bol koju će on nanijeti je Meni previše teška za podnijeti, a ipak će njegova vladavina doseći vrhunac, dok se konačno ne izbaci zlo iz jezgre Moje Crkve.

On je pažljivo namjestio svoj položaj i uskoro ćete vidjeti njegov raskošni nastup usred njegovog predivnog dvora. Njegov ponos, oholost i opsjednutost sobom će u početku biti pažljivo skriveni od svijeta. U izvanjskom svijetu će se čuti uzdah olakšanja dok trube budu oglašavale objavu njegovog mandata kao poglavara Moje Crkve.

Moje Tijelo je Moja Crkva, ali on neće Meni, Isusu Kristu, dati prisegu na vjernost, jer on nema nikakve ljubavi za Mene. Njegova vjernost pripada Zvijeri i kako će se on smijati i podsmjehivati Mojim posvećenim slugama koji će ga podržati.

On koji se usuđuje sjesti u Moj Hram i kojega je poslao zli, ne može govoriti istinu, jer on ne dolazi od Mene. On je poslan da razori Moju Crkvu i rastrga je na sitne komadiće prije nego što ju ispljune iz svojih zlih usta.

Moje Tijelo je Moja Crkva. Moja Crkva je i dalje živa, ali samo oni koji govore Istinu i pristaju uz Svetu Riječ Božju mogu biti dio Moje Crkve na zemlji. Sada kada će se posljednja uvreda očitovati protiv Mene, Isusa Krista, preko Petrove Stolice, vi ćete konačno shvatiti Istinu.

Knjiga Istine koja je naviještena u Danielu za Kraj Vremena, ne će biti lako prihvaćena od članova Moje Crkve, jer će Moji ljubljeni posvećeni sluge zbog njenog sadržaja uvenuti kada shvate da Ja govorim Istinu.

Lažni prorok – on koji se postavio za vođu Moje Crkve – spreman je nositi halje koje nisu napravljene za njega.

On će oskvrnuti Moju Svetu Euharistiju i podijeliti Moju Crkvu na pola, a zatim ponovno na pola.

On će se potruditi da otpusti one vjerne sljedbenike Moga Svetog Namjesnika Pape Benedikta XVI, koje sam Ja postavio.

On će iskorijeniti sve one koji su vjerni Mojim Učenjima i baciti ih vukovima.

Njegova djela neće odmah postati vidljiva, ali uskoro će biti viđeni znakovi kada krene tražiti potporu utjecajnih svjetskih čelnika i onih na visokim položajima.

Kada grozota pusti korijen, promjene će biti iznenadne. Njegova najava o stvaranju ujedinjene Katoličke Crkve kroz spajanje svih vjera i drugim religija će doći nedugo nakon toga.

On će stajati na čelu nove jedinstvene svjetske religije i vladati će poganskim religijama. On će prigrliti ateizam zaobilazeći njegovu ljagu i govoreći da je to povezano s težnjom za takozvanim ljudskim pravima. Sve što je grijeh u Božjim Očima, ova nova sveobuhvatna crkva će smatrati prihvatljivim.

Svatko tko ga pokuša osporiti će biti tražen i kažnjen. Oni svećenici, biskupi i kardinali koji mu se suprotstave će biti izopćeni i oduzeti će im se naslovi. Drugi će biti maltretirani i progonjeni, a mnogi svećenici će se morati skrivati.

Za one Moje jadne posvećene sluge koji prepoznajete sada Moj Glas, molim vas, čujte Me dok Ja dosežem do vas da vam donesem utjehu. Nikada od vas ne bih tražio da odbacite Moju Crkvu na zemlji, jer sam ju Ja, vaš ljubljeni Spasitelj, stvorio. Prinio sam Moje Tijelo kao Živu Žrtvu da vas spasim. Vama je dana odgovornost da svjedočite u Moju korist kako bi spasili duše onih koje poučavate i vodite.

Sve što možete učiniti jest ufati se u Mene i nastaviti Mi služiti. Ono što ne smijete činiti jest prihvatiti bilo koje naučavanje koje će vam biti predstavljeno, a za koje ćete odmah znati da nije u skladu s Mojim Učenjima. Morate učiniti ono što vam srce kaže, ali znajte ovo.

Ovo razdoblje će vam uzrokovati duboku bol, a surova tuga koju ćete iskusiti kada vidite koliko je oskvrnuta Moja Crkva dovesti će vas do suza. Ali morate prepoznati laži koje će vam biti prikazane kao ono što jesu – uvreda Mojoj Smrti na Križu.

Ovo razaranje može imati za posljedicu slom strukture Moje Crkve. Promjene i prilagodbe građevina zajedno s novim hramom stvorenim za crkvu jedinstvenog svijeta će biti izgrađene i smještene u Rimu.

Budite sigurni da ću, baš kao što će Moj Hram bio oskvrnut, Ja, Isus Krist, Spasitelj cijelog čovječanstva, biti odbačen i bačen u blato.

Vaš Isus

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *