731. OVU BEZBOŽNU GESTU TIJEKOM SVETOG TJEDNA VIDJETI ĆE ONI KOJI DRŽE OČI OTVORENIMA

731. OVU BEZBOŽNU GESTU TIJEKOM SVETOG TJEDNA VIDJETI ĆE ONI KOJI DRŽE OČI OTVORENIMA

Četvrtak, 14. ožujka 2013., 18:00h

Moja predraga kćeri, koju patnju doživljavaju Moji ljubljeni posvećeni sluge, bliski Mome Srcu, koji znaju Istinu, a moraju svjedočiti grozoti u Mojoj Crkvi na zemlji.

Doći će do specifične uvrede, koja će biti nanijeta Mome Svetome Imenu, u nastojanju da Me se oskvrne, tijekom Svetog Tjedna. Ovu bezbožnu gestu, tijekom Svetog Tjedna, vidjeti će oni koji drže oči otvorenima i to će biti jedan od znakova po kojima ćete znati da uljez, koji sjedi na prijestolju Moje Crkve na zemlji, ne dolazi od Mene.

Moji sljedbenici, vi morate znati da su proročanstva koja su dana svijetu – upozorenje na vrijeme kada će moć, unutar Moje Crkve, ugrabiti oni koji su vjerni Zvijeri – nad vama. Sada je to vrijeme.

Zapamtite da su oni koji ponosno pokazuju znak poniznosti krivi zbog oholosti. Oholost je grijeh.

Oni koji kažu da Moja Crkva mora obnoviti svoju sliku, da se mora obnoviti Učenje Moje Crkve i koji kažu da će ju kroz njezinu modernizirajući, prihvatiti više ljudi, onda znajte ovo.

Oni od vas koji kažete da slijedite Moja Učenja, ali koji želite promijenjene zakona da opravdavaju djela koja su grješna u Mojim Očima, izlazite iz Moje Crkve sada. Vi niste Moji. Okrenuli ste Mi leđa i niste dostojni da uđete u Moju Kuću. Ipak, to će se dogoditi. Vi i svi oni koji zahtijevaju promjene, koje je prigrlio sekularni svijet, biti ćete zadovoljni, jer će vas lažni prorok namamiti u svoju korist i zapljeskati ćete u svakom trenutku njegove kratkotrajne vladavine. Ali to neću biti Ja, Isus Krist, onaj kojega ćete slijediti. Vi ćete slijediti lažno naučavanje, koje nije od Boga.

Mnogi će prigrliti vladavinu lažnog proroka i odgurnuti Me u stranu s radošću u svojim srcima. Zatim, kada pogreške njegovih putova postanu vidljive, Moji jadni posvećeni sluge neće se imati kamo okrenuti. Njihova tuga će se pretvoriti u strah, a njihov strah će se pretvoriti u očaj. Oni neće znati kome vjerovati, ali moraju shvatiti ovo. Moje Tijelo, Moja Crkva, može biti šibana i oskvrnuta, ali Moj Duh nikada ne može biti dotaknut, jer On nikada ne može umrijeti.

One od vas koji sada odbacujete Moju Riječ kao i Istinu koja vam je dana, kao poseban Dar s Neba, Ja vas blagoslivljam. Ja ću nastaviti izlijevati Moje milosti na vas dok Mi se ne vratite. Ja nikada neću odustati dok mogu spasiti vaše jadne duše.

Moja Crkva, u kojoj Moja Učenja i Sakramenti ostanu netaknuti, će živjeti i nikada ne može umrijeti. Ona ne treba cigle i žbuku da preživi, jer to sam Ja, Isus Krist, čije Tijelo je Crkva. Vi, Moji vjerni ljubljeni svećenici, posvećeni sluge i sljedbenici, ste dio Mene. Vi ste ujedinjeni s Mojim Tijelom da stvorite Moju Crkvu na zemlji. Zato morate naučiti biti jaki, hrabri i vjerni Mojoj Svetoj Riječi, bez obzira kakve vam suprotne tvrdnje budu prikazane. Bliži se vrijeme da razdor iziđe na svijetlo dana i već sada se osjeća užasna tjeskoba u Rimu. Kada se Duh Sveti sudari sa duhom zla, crta se dijeli na dvoje, kako bi se pojavile dvije strane. Velika podjela će brzo nastupiti. Zatim će mnogi koje je lažljivac zaveo potrčati natrag u Moje Svete Ruke radi zaštite.

Ja vas vodim tijekom ovih žalosnih vremena i tražim da Mi svi predate svoje suze i Ja ću vas utješiti u duhu.

Ja vas blagoslivljam. Ja vam donosim mir srca. Ja vas štitim.

Vaš ljubljeni Isus

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *