745. VAŠ PRIJELAZ SA OVE ZEMLJE U MOJE NOVO KRALJEVSTVO ĆE BITI BEZBOLAN, TRENUTAČAN I BITI ĆE TAKO IZNENADAN DA ĆETE JEDVA MOĆI UDAHNUTI

745. VAŠ PRIJELAZ SA OVE ZEMLJE U MOJE NOVO KRALJEVSTVO ĆE BITI BEZBOLAN, TRENUTAČAN I BITI ĆE TAKO IZNENADAN DA ĆETE JEDVA MOĆI UDAHNUTI

Srijeda, 27. ožujka 2013., 23:15h

Moja predraga kćeri, dođite svi vi i pridružite Mi se u spomen na dan kada vam je dan veliki Dar Otkupljenja.

Veliki Petak mora uvijek biti pamćen kao dan kada su Vrata Raja konačno otvorena da prime Božju djecu izgnanu iz Njega. Moja Smrt vam je osigurala budućnost koju nikada ne bi imali, da Me Moj Otac nije poslao kao Mesiju.

Moje Tijelo je bilo razapeto, ali vam je Moja Smrt donijela život. U ovom vremenu Moga Drugog Dolaska Moje Tijelo će trpjeti isto Raspeće – samo ovoga puta to će biti Moja Crkva, Moje Mistično Tijelo, koja će patiti. Vi morate znati da Ja nikada ne bih dopustio da raspeće Moje Crkve uništi vjeru Božje djece. Zato sada, Ja pozivam svaku osobu, svako vjerovanje, svaku boju i svaku rasu da Me posluša.

Uskoro ćete iskusiti sve znakove na zemlji, koji će vam dokazati da ste vi Božje Stvorenje. Uskoro ćete znati da nikada nećete umrijeti, ako zazivate Božje Milosrđe. Budućnost  svih vas, koji prihvaćate da ste dragocjeno dijete Božje, je svijetla. Ja pozivam vas, vašu obitelj i prijatelje da Mi se pridružite u Mom Kraljevstvu i da jedete sa Moga Stola.

Vaš prijelaz sa ove zemlje u Moje Novo Kraljevstvo će biti bezbolan, trenutačan i biti će tako iznenadan da ćete jedva moći udahnuti prije nego vam njegova ljepota bude otkrivena. Molim vas ne bojte se Moga Drugoga Dolaska, ako ljubite Boga. Bog vas ljubi. Ja vas ljubim. Presveto Trojstvo će prigrliti zemlju i svi oni, koji prihvate Moju Ruku Milosrđa i koji pokažu kajanje za svoje grješne živote, biti će sigurni.

Jaki u vjeri, među vama, biti će uzeti brzo. Vrijeme za one koji zaostaju, kojima nedostaje vjere i kojima se čini nemoguće posegnuti za Mnom, biti će duže.

Vi, Moji vjerni sljedbenici morati ćete pomoći slabima i onima koji su izgubljeni. Moje Milosrđe je tako veliko da ću Ja svim tim dušama dati potrebno vrijeme da ih dovedem u Vječni Život koji sam Ja svima obećao. Nikada se ne osjećajte nemoćno kada se sve čini beznadno, dok grijeh nastavlja proždirati duše slabih. Mi moramo raditi, u jedinstvu, da spasimo one koji su tako otklonjeni od Mene da će ih malo toga privući u Moje Ruke. Kroz vašu ljubav, koju imate jedni za druge, čuda će se koristiti da se obrate te izgubljene duše. Ovo je Moje Obećanje vama. Molitva i to mnogo nje, biti će dio vaše dužnosti prema Meni da se te duše spase od užasnog kraja, kojeg je sotona isplanirao protiv Božje djece koju on mrzi. Njemu se ne smiju dati te duše.

Moj Poziv je za svakoga. Ove Poruke ne isključuju nijednu religiju. Umjesto toga, one su dane svakom djetetu Božjem s velikom Ljubavlju, jer ste svi jednaki u Njegovim Očima.

Budite u miru i ufajte se u Ljubav Božju.

Vaš Isus

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *