747. DANAS ĆE MOJA CRKVA NA ZEMLJI BITI RAZAPETA. DANAŠNJI DAN OZNAČAVA POČETAK PROMJENA

747. DANAS ĆE MOJA CRKVA NA ZEMLJI BITI RAZAPETA. DANAŠNJI DAN OZNAČAVA POČETAK PROMJENA

Petak , 29. ožujka 2013., 00:15h

Veliki Petak

Moja predraga kćeri, danas će Moja Crkva na Zemlji biti Razapeta.

Današnji dan označava početak promjena, koje će biti brze i koje će se dogoditi kako bi promijenile lice Katoličke Crkve u svijetu.

U početku će doći do stapanja svih naučavanja, koja će biti vidljiva na svakom javnom znaku i namjerno istaknuta radi dobra svjedočanstva javnosti.

Gledajte sada, kada će sve što sam vam Ja govorio izaći na vidjelo. Ja ću se usprotiviti onima među vama, da zaniječete užasnu istinu kada budete prisiljeni progutati laž.

Vi, Moji sljedbenici, morate zaštititi Moje Sakramente i biti budni. Vi, Moji posvećeni sluge, uskoro ćete biti stavljeni na kušnju, kada Moje Božanstvo bude osporeno. Božji Zakoni biti će prilagođeni i čim se sa Mojom Svetom Euharistijom bude spletkarilo Ruka Božja će se spustiti sa takvom snagom da ćete odmah znati da ove Poruke dolaze s Neba.

Moja Tuga postati će vaša tuga. Vaša žalost, zbog vašeg znanja Istine, učiniti će nemogućim da vi prihvatite svetogrđe, koje ćete biti upućeni prigrliti.

Čak i tada, ako ne prihvatite Moga Proroka i Riječi koje joj Ja dajem, Ja ću vam i dalje dati vremena. Jer vrlo brzo od vas će one vođe među vama zatražiti da obnovite svoje zavjete. Od vas će se tražiti da zavjetujete svoj život iskazom zakletve poganskim zakonima. Ako to učinite, biti ćete pod utjecajem zloga i voditi ćete bitku protiv Boga.

Vi morate ustrajati i ostati vjerni Meni i morate Me usrdno moliti za vodstvo u trenutku kada će čovjek koji sjedi na Petrovoj Stolici, koji odbija slijediti njegove stope, ili poistovjetiti se s njim, uništiti vašu odanost Bogu.

Dok sada svjedočite Razapinjanju Moje Crkve na zemlji, Ja ću vas pozvati da proglašavate Istinu Božju. Ja ću vas nastaviti pozivati kako bih vas zaštitio. Ja ću osigurati da Moja Crkva, oni koji se pridržavaju Mojih Učenja, Mojih Sakramenata i Riječi Božje, dalje živi preko Ostatka koji Me nikada neće napustiti.

Postojati će oni među vama koji će Me danas izdati. Drugi među vama će uskoro otkazati Moje Sakramente, jer ćete biti preslabi da branite Riječ Božju. Oni od vas koji već sumnjaju u Istinu i koji pokušavaju širiti Moju Riječ trpjeti će jer nećete imati hrabrosti zauzeti se za Istinu. A ipak, vi ćete i dalje ostati vjerni Meni, jer vi znate da ne možete živjeti bez Moje Ljubavi.

Slušajte Moj Glas. Naslonite svoju umornu glavu na Moje Rame i dopustite Mi da vas zagrlim Mojim Rukama u ovo vrijeme. Ja ću vas uvijek štititi.

Vaš Isus