753. JA ŽELIM KONAČNO DOVESTI PREKO 7 MILIJARDI BOŽJE DJECE KUĆI, U NJIHOV VJEČNI RAJ

753. JA ŽELIM KONAČNO DOVESTI PREKO 7 MILIJARDI BOŽJE DJECE KUĆI, U NJIHOV VJEČNI RAJ

Utorak, 2. travnja 2013., 15:30h

Moja predraga kćeri, pritisci stavljeni na Moje sljedbenike da odbace ove Svete Poruke će se povećati. Mnogi Moji krivo upućeni sljedbenici će odbiti prihvatiti ove Poruke kao Moje. Dobronamjerni u svojim nakanama, oni će ići izvanredno daleko da bi okrenuli ljude od Mene, vjerujući da brane Moju Crkvu.

Ja sam Crkva i sve dok Moji posvećeni sluge štite Moja Učenja, Moje Naučavanje, Moje Sakramente i Moju Presvetu Euharistiju, mi smo kao Jedno. Oni, uključujući vođe unutar Moje Crkve, koji mijenjaju ove Zakone, nisu dio Moje Crkve. Ove promjene još nisu predstavljene, a kada budu, doći će do mnogo jada.

Oni od vas koji sumnjaju, molim vas, ne odbacujte Me. Dok Me grlite na jedan način, također donosite suze Mojim Očima. Možda Me sada ne vidite, ali uskoro ćete osjetiti Moju Božju Prisutnost.

Ja vas sada sve pozivam da se pripremite za veliku, divnu budućnost koju sam Ja pripremio za vas. Nebesa se raduju jer će uskoro sići Duh Sveti i probosti vaša srca ljubavlju i spoznavanjem. Tako mnogo duša će biti spašeno, tako je velika Moja Ljubav. Ja nikada neću odustati. Vi ćete trpjeti u Moje Ime, ali to će biti zaboravljeno kada budete na vratima Moga Novog Kraljevstva. Vi ćete se svi ujediniti kao jedna obitelj.

Ja govorim o onima koji su Mi izgubljeni, ali Ja imam svaku nakanu širenja Moga Milosrđa na što ih je više moguće. Dođite k Meni i dopustite da vas uvjerim u veličinu Moje bezuvjetne Ljubavi i Samilosti za svakoga od vas. Oni koji Me odbacuju, a u nekim slučajevima i preziru Mene, biti će zakriljeni u Mojim Rukama dok umirujem njihova jadna srca i prosvjetljujem njihove duše. Ja ću postati njihova jedina nada kada konačno shvate da im mračni put koji su odabrali ne pruža ništa osim nesreće i straha.

Ja ću izliti, nad cijeli svijet, Moje Božanske Zrake, pune Milosrđa i uskoro ću očistiti cijelo čovječanstvo, kako bi brzo bilo odvedeno u Moje Kraljevstvo. Moje Vrijeme je gotovo tu, dok Ja iščekujem dan kada će Mi Moj Otac predati ključeve Moga Kraljevstva.

Dok se posljednji Zavjet dovršava, Ja želim konačno dovesti preko 7 milijardi Božje djece kući, u njihov Vječni Raj. Ovo je vaše konačno naslijeđe koje vam je obećano. Ne odbacujte ga, jer se trebate bojati tuge koju ćete nadviti nad sebe, a ako Mi okrenete vaša leđa, doći će vrijeme kada Ja ne mogu učiniti ništa više da vas spasim.

Vaš Isus

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *