762. ZA SVAKU DUŠU KOJU VI POSVETITE MOME MILOSRĐU, JA ĆU SPASITI STOTINU VIŠE

762. ZA SVAKU DUŠU KOJU VI POSVETITE MOME MILOSRĐU, JA ĆU SPASITI STOTINU VIŠE

Četvrtak, 11. travnja 2013., 21:20h

Moja predraga kćeri, ti moraš ići naprijed i usredotočiti se na one jadne duše koje uopće ne vjeruju u Boga. Ja upućujem na one kojima nikada nije bila dana Istina o Postojanju Boga, njihovog Stvoritelja.

Postoje milijarde ljudi koji ne poznaju Presveto Trojstvo jer im je bilo sakriveno. To su duše kojima ću Ja udijeliti Moje veliko Milosrđe i oni moraju biti svjesni ovih Mojih Poruka svijetu.

Druge duše koje Me brinu su one koje su bile mlake u svojoj vjeri i koje sada odbijaju prihvatiti Istinu Vječnog Života. Mnogim ljudima koji su ili nesigurni o njihovom Stvaranju ili Postojanju Boga, uskoro će biti pokazana Istina. Ja ću im ponovno pokazati veliko Milosrđe i Moja Ljubav će dotaknuti njihova srca i biti će spašeni.

Ali dakako tu su oni koji će se nastaviti odupirati Mome Posredovanju. Oni će se boriti protiv svakog pokušaja da im se da Istina, a dokaz koji će im biti dan iz Moga Milosrđa biti će bačen natrag u Moje Lice. Ponovno, Ja ću posredovati i nastaviti se boriti za njihove duše.

Konačno, postoje oni koji znaju sve o Meni i činjenicu da sam Ja Mesija. Nikakvo čudo ili čin ljubavi ih neće privući k Meni, jer su se prepustili sotoni. Te duše će izjesti Zvijer i on ih neće pustiti da slobodno odu jer Me oni ne vide kao Spasitelja. Oni i dalje ne znaju istinu o planu Zvijeri. Kako bih ih spasio, vi, Moji ljubljeni sljedbenici, morate Mi predati vašu vjernost povjeravajući Mi njihove duše tijekom vaših molitvi i kada primate Svetu Euharistiju. Vi ih morate prikazati Meni svakoga dana i za svaku dušu koju vi posvetite Mome Milosrđu, Ja ću spasiti stotinu više.

Činite to svakoga dana. Na kraju svakog mjeseca vi ćete biti puni radosti, jer ćete znati koliko je takvih duša dobilo ovo Veliko Milosrđe. To je samo još jedan Dar kojime vas Ja blagoslivljam, a milosti koje ćete primiti kada molite ovu Križarsku molitvu biti će u izobilju.

Križarska molitva (104) Izbavi ovu dušu iz ropstva

Najdraži Isuse, ja Ti prikazujem dušu moga brata i sestre, koji su prepustili svoju dušu sotoni. Uzmi ovu dušu i otkupi je u Svojim Svetim Očima. Oslobodi ovu dušu iz ropstva Zvijeri i podaj joj Vječno Spasenje. Amen.

Moje Milosrđe će se nastaviti davati čovječanstvu, a posebno svakoj pojedinoj duši koja odbija Riječ Božju.

Ja vas blagoslivljam, Moji odani učenici i nastavljam izlijevati na vas Dar Duha Svetoga.

Vaš Isus

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *