1207. SOTONA TRAŽI DUŠE, NJEGOV TEK JE PROŽDRLJIV I NJEGOVA VOLJA NEMILOSRDNA

1207. SOTONA TRAŽI DUŠE, NJEGOV TEK JE PROŽDRLJIV I NJEGOVA VOLJA NEMILOSRDNA
Četvrtak, 4. rujna 2014., 23:03h
 
Moja predraga kćeri, sva proročanstva naviještena tako davno i koja su dana Božjim prorocima, vidjeocima i ljudima koji imaju viđenja, javno kao i kroz privatne objave, sada će se otkriti.
Sumnjičav čovjek će propitkivati istinitost Riječi Božje, ali kada bude svjedočio svemu što je naviješteno u Knjizi Otkrivenja, on će se utišati, jer kada ovi događaji zahvate čovječanstvo, jedina utjeha koju će on naći je ako Me potraži. Kada je vaše srce puno tuge, zbog zlodjela koja vrše bezbožni ljudi protiv Božje djece, vi ćete plakati suze žalosnice. Tada ćete vidjeti koliko daleko se zlo može proširiti u dušama onih čija su srca sačinjena od kamena. Kada vidite koliko malo obzira i poštovanja ovi Božji neprijatelji imaju prema ljudskom životu, vi ćete konačno shvatiti koliku moć sotona vrši nad čovječanstvom. U svojim posljednjim satima, sotona koji se očituje u dušama koje on ispunja sa svojim odvratnim postupcima, pokazat će svijetu kolika je jačina njegove mržnje prema ljudskom rodu.
Za svaku ispriku koju čovjek dade da opravda zlo, počinitelji zlodjela će razotkriti mržnju koju imaju u svojim srcima prema Božjoj djeci. Oni će izvršavati zvjerstva u Ime Boga i neće imati ljubavi u svojim dušama. Oni množe mržnju i većina njih ne shvaća zašto je njihova mržnja prema drugima tako jaka. Dok mnogi ljudi ne vjeruju u postojanje zloga, vi morate znati da je on nesposoban oduprijeti se otkrivanju samog sebe kroz one koje je zarazio. Njegova tlapnja se širi sve dok ne proždere svaki narod, svaku slabu dušu i moćne vođe, čija će ih ljubav prema ambiciji otvoriti njegovom utjecaju.
Uskoro ćete vidjeti kako se događaju zlodjela u svakom dijelu vašeg društva, u mnogim narodima i na različite načine. Sotona traži duše, njegov tek je proždrljiv i njegova volja nemilosrdna. Kad se njegova mržnja doista očituje u duši, ovim ljudima će biti nemoguće sakriti svoja djelovanja. Jedino u ovim prilikama mnogi od vas mogu zaista vidjeti zloga onakvim kakav on uistinu jest, a to je kroz djela takvih jadnih duša koje su se podložile njegovoj volji.
Nikada ne smijete biti zadovoljni sobom kada zla djela i postupci, uključujući ratove i nemir, izbiju u svijetu. Tada su vaše molitve najpotrebnije.

Vaš Isus

1206. MAJKA SPASENJA: BOG NIKADA NEĆE NAPUSTITI SVOJE

1206. MAJKA SPASENJA: BOG NIKADA NEĆE NAPUSTITI SVOJE
Utorak, 2. rujna 2014., 15:40h
 
Moje drago dijete, moraš reći Mojoj djeci da Bog nikada neće napustiti Svoje, jer to nikada ne bi moglo biti. On ljubi svu Svoju djecu, bez obzira koliko tuge nanose Njegovom jedinom Sinu, Isusu Kristu.
Moja zaštita će pokriti svaku dušu koja proglašava Riječ Božju i Snagom Božjom, Ja ću smrskati glavu zmiji u svim njenim pojavama. Ja ću biti Odvjetnica koja će otkrivati laži koje izlaze iz usta Zvijeri i svijet će svjedočiti nerazumnim lažima koje će on širiti među onima koji dopuštaju sebi da postanu njegove dobrovoljne posude, u potpunom podlaganju njegovim bezbožnim postupcima. Kralj laži će nastaviti odvlačiti duše od Istine i on, prevarant, nikada neće popustiti sve do posljednjeg časa.
Kada se laži koriste da ljude odvrate od Istinite Riječi Božje, Ja ću se umiješati da otkrijem Istinu. Čovječanstvo će imati dva izbora – ostati vjerni Istini ili prihvatiti laži kao zamjenu za Nju. Zbunjenost će poharati srca ranjivih, slabih i onih koji u svojim dušama nemaju Duha Božjega. Ovako će se odvijati bitka za duše, kada će ljudi ili vjerovati u laži ili u Istinu.
Ja donosim velike poruke Milosrđa Moga Sina i Ja Sam sredstvo u Spasenju duša. Ni jedna duša neće biti isključena iz ove Misije Spasenja. Vi morate moliti da čovjek odgonetne laži, koje šire neprijatelji Moga Sina da bi ga odvratili od Istine, Svjetla i Ljubavi Mog Sina. Ufajte se u Mog Sina i pokazat će vam se Njegovo Veliko Milosrđe. Vjerujte u Obećanje Mog Sina da će opet doći i imat ćete Vječni Život. Ne dozvolite lažima da vas prevare, jer ako to učinite, bit će vam teško ostati vjernima Mom Sinu.

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

1205. ONI NIKADA NEĆE NADVLADATI MOJU CRKVU

1205. ONI NIKADA NEĆE NADVLADATI MOJU CRKVU
Ponedjeljak, 1. rujna 2014., 20:05h
 
Moja predraga kćeri, Moj Duh je vrlo mnogo prisutan u Mojoj Crkvi na Zemlji u ovo vrijeme, dok se Moji neprijatelji ljutito dižu protiv Nje. Oni mogu bičevati Moje Tijelo Koje je Moja Crkva; oni mogu sipati prijezir na Istinitu Riječ Božju; mogu se rugati Putovima Gospodnjim, ali oni nikada neće nadvladati Moju Crkvu. Moja Crkva se sastoji od onih koji proglašavaju Istinitu Riječ Božju i koji Božjem narodu pružaju Sakramente, kako su ih ustanovili Moji Apostoli. Samo oni koji ostanu vjerni Mojim Učenjima, Mojoj Riječi, Mom Tijelu i Svetoj Žrtvi Mise, kako je bila pokazana od Mene, mogu reći da su od Moje Crkve. Moja Crkva, kakva je sada, bit će srušena – Njene zgrade uništene i preuzete, Moji posvećeni sluge izbačeni na ulice, gdje će morati prositi, a prakticiranje Žrtve Svete Mise će biti ukinuto. Ipak, Moja Crkva će ostati netaknuta, iako će postati vrlo mali Ostatak onoga što je nekoć bila.
Sveti Duh Božji će voditi Moju Crkvu kroz previranje s kojim će se morati suočiti i tako će Istina preživjeti. Svaki Moj neprijatelj će pokušati uništiti Moju Istinsku Crkvu. Zatim će Ju zamijeniti s lažnom. Stvorit će nova pisma, nove sakramente i mnoge druge hule u Moje Sveto Ime. Ali, Moja Crkva Koja je Moje Tijelo i Moji istinski sljedbenici će ostati kao jedno u Svetom Jedinstvu sa Mnom. Zatim, kada se učini da je uništena, izgorjela do temelja, žar Moje Crkve će i dalje svjetlucati do dana kada Ja dođem ponovno. Na taj dan, kada Moja Crkva, obnovljena i rasplamsana u velikoj slavi, bude uzdignuta i kada cijeli svijet proglasi da je to jedna Istinita Crkva – Novi Jeruzalem – svaki dobar čovjek će piti iz Njenog Kaleža. Sve što je bilo u početku bit će i na kraju. Sav Život kojeg je Bog stvorio bit će obnovljen, kao što je bio kada je Raj bio stvoren za ljudski rod.
Moj Duh je živ i nikada ne može umrijeti, jer Ja Sam Vječni Život – Darovatelj svega što čovjeku treba da živi život gdje smrti nema mjesta. Uvijek se ufajte u Moć Božju, kada se sve čemu svjedočite u svijetu može činiti nepošteno, okrutno, nepravedno i povremeno zastrašujuće. Moja Moć će obaviti svijet i Moja Ljubav će ujediniti sve one s ljubavlju u njihovim srcima. Ja ću protjerati sve zlo i kada Moje Strpljenje bude iscrpljeno, Ja ću odbaciti Moje neprijatelje. Ja Sam ovdje. Ja nisam otišao. Ja vas vodim sada ovom trnovitom stazom prema Mom Slavnom Kraljevstvu. Jednom kada taj dan dođe, kada objavim Moj Drugi Dolazak, sve suze će prestati. Sva tuga će doći do nenadanog kraja, a na njenom mjestu će biti ljubav, mir i radost koje vam jedino Ja, Isus Krist, mogu dati.
Ustrajte Moji maleni. Molite, molite, molite tako da ljubav može preživjeti u svijetu i za mir, da bude podaren svim onim jadnim, trpećim nevinima koji su rašireni diljem svijeta u zemljama poharanim ratom. Sva Božja djeca pripadaju Meni i Ja ljubim svaku dušu, svaki narod i svakog grješnika. Ja vam donosim Dar Mojih Križarskih molitvi, tako da moleći ih, vi ćete Mi pomoći da spasim što više duša mogu.
Idite u miru i ljubavi.

Vaš Isus

1204. NE OBAZIRITE SE NA VIKU PROTIVNIKA JER LJUDSKO MIŠLJENJE NE ZNAČI NIŠTA U MOM KRALJEVSTVU

1204. NE OBAZIRITE SE NA VIKU PROTIVNIKA JER LJUDSKO MIŠLJENJE NE ZNAČI NIŠTA U MOM KRALJEVSTVU
Subota, 30. kolovoza 2014., 18:15h
 
Moja predraga kćeri, čvrstoća u trpljenju dovodi duše bliže k Meni i Ja zbog toga nagrađujem takve kušnje. Nikada ne podcjenjujte kako Moja Prisutnost u duši prolazi neopaženo od zloga, koji se brzo privuče onim dušama kod kojih je Moja Prisutnost najjača. Prihvatite trpljenje u Moje Ime i shvatite da Sam Ja njegov povod. Da Ja nisam prisutan, zli bi vas zanemarivao.
Milosti, kojima Ja obasipam one koji me najviše ljube i koji su otpustili svaki oblik sebeljublja i oholost, uključuju Dar razlikovanja. Ovo je vrlo poseban Dar od Neba i blagoslovljeni su oni koji imaju milost razlikovati Istinu, jer oni su ti koji nikada neće biti poljuljani krivim tvrdnjama. Oni od Vas kojima je dan ovaj Dar dovest ćete Mi duše. Ali za svaku dušu koju Mi dovedete i zbog vaših molitvi i trpljenja, zli će vas pokušati zaustaviti. Znajte da će Slava Božja, koja je prisutna uz vas, navući strašan otrov i bit ćete proklinjani u Moje Ime od onih slabih duša koje su poput hrane za sotonu i svakog demona kojega je on otpustio da uništi duše na Zemlji.
Budite u miru i znajte da je sva Moja Moć upravljena da spasi duše, kada podržavate Istinu – Riječ Božju – unatoč nedaćama. Zbog svake duše koju Mi dovedete, Ja ću obasuti više Milosti na vas i tako će se to nastaviti. Ne obazirite se na viku protivnika, jer ljudsko mišljenje ne znači ništa u Mom Kraljevstvu. Vi morate uvijek gledati jedni druge kao kroz Moje Oči. Zar vam nisam ovo rekao prije? Zar ne razumijete najosnovniju pouku, kojoj Sam vas Ja poučio tijekom Mog Vremena na Zemlji? Ljubite jedni druge kao što Ja ljubim vas. Ako ne možete ljubiti svoje neprijatelje, onda će vam biti teže doći bliže Meni. Ako stavite sebe prije drugih, onda ne možete govoriti da Me bezuvjetno ljubite, jer da je tako, vi bi rekli Meni:
“Isuse, Ja nisam dostojan stajati pred Tobom, ali čini sa mnom što hoćeš, jer ću Ja činiti kako želiš.”
Idite svi vi i podsjetite se o tome Tko Sam Ja. Jedino kada živite vaše živote u skladu s Mojim Učenjima onda možete zaista reći da ste od Mene. Nikada ne možete uzeti jedan dio Moje Riječi i javno je objavljivati, a zatim zanijekati druge dijelove. Onima koji proglašavaju svoju nadmoćnost nad drugima, i koji predstavljaju svoje iskrivljene verzije Moje Riječi, i kada to dovodi do odvlačenja duša od Mene, Ja kažem ovo. Na dan kada Ja uskratim Moju Prisutnost svijetu bit će to čas kada će moćni i oholi plakati suze gnjeva, a zatim očaja, jer će tada znati kako je njihova prevara uzrokovala pad mnogih duša i Gnjev Božji će učiniti da dršću. Bit će plača i škrgutanja zubima. Ali tada se oni neće imati kamo okrenuti. Oni neće imati nikoga da im odgovori, jer oni nikada neće vidjeti Moje Lice.

Vaš Isus

1203. MAJKA SPASENJA: MISLITE O ŽIVOTU KAO O RAZDOBLJU IZMEĐU ROĐENJA I NOVOG SLAVNOG KRALJEVSTVA

1203. MAJKA SPASENJA: MISLITE O ŽIVOTU KAO O RAZDOBLJU IZMEĐU ROĐENJA I NOVOG SLAVNOG KRALJEVSTVA
Petak, 29. kolovoza 2014., 14:25h
 
Moja draga djeco, neka se nitko od vas nikada ne plaši ovog Nebeskog posredovanja u ovoj Misiji Spasenja. Umjesto toga, budite zahvalni za Božje Veliko Milosrđe i Njegovu neizmjernu Ljubav prema ljudskom rodu. Vi morate dati Slavu Bogu, u spoznaji da sve počinje i završava s Njim. Nema sredine. Mislite o životu kao o razdoblju između rođenja i Novog Slavnog Kraljevstva koje čeka sve vas, ako prihvatite Božje Obećanje da će se Njegov jedinorođeni Sin, Isus Krist, vratiti da povrati Svoje Kraljevstvo.
Toliki mnogi ne vjeruju u Njega Koji ih je stvorio. Oni bi mogli svjedočiti Njegovoj Ljubavi, a ipak i dalje ne vjerovati da Ljubav dolazi od Boga ili da je Bog Ljubav. Oni koji prihvaćaju postojanje zla ne vjeruju u Božju Ljubav niti prihvaćaju postojanje zloga. Jedino oni koji uspijevaju savladati zlo, u svim njegovim oblicima, doista shvaćaju moć koju zlo ima nad ljudskim riječima, postupcima i djelima. Jedino kada je duša oslobođena od utjecaja zla može biti potpuno slobodna. Istinska sloboda može biti postignuta jedino kada prihvatite Istinu. Ako ne prihvatite Riječ Koja je Tijelom postala, a to je Moj Sin, Isus Krist, onda nikada nećete biti slobodni.
Djeco, vi se morate boriti protiv zla u svim njegovim varavim oblicima, ali nije jednostavno jasno ga ustanoviti. Sotona je kralj laži. On je prevarant koji uspijeva uvjeriti svijet da on ne postoji. On uvijek predstavlja Istinu kao da je zla stvar i on će uvjeriti slabe među vama da se zlo uvijek može opravdati. Vi nikada ne smijete dozvoliti sebi da budete prevareni, jer je Istina dana svijetu i sadržana je u Knjizi Mog Oca. Sve što zastranjuje od Istinite Riječi Božje mora se izbjegavati. Ne slušajte one koji vam govore da je zlodjelo dobra stvar ili da se mora prihvatiti zbog vremena u kojima živite.
Ljudski rod se nije promijenio. Grijeh se nije promijenio. Sve što se promijenilo je čovjekovo opiranje da prihvati Boga kao svog Stvoritelja.
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

1202. JA ĆU POSREDOVATI NA NAČINE KOJI ĆE ZADIVITI SVIJET

1202. JA ĆU POSREDOVATI NA NAČINE KOJI ĆE ZADIVITI SVIJET
Četvrtak, 28. kolovoza 2014., 20:40h
 
Moja predraga kćeri, Ja poznajem Moje i oni znaju Mene. Oni također znaju one koji su od Mene, baš kao što znaju one koji ne dolaze od Mene.
Oni koji su od Mene nježnog su srca, puni ljubavi za sve grješnike uključujući Moje neprijatelje i puni poniznosti, jer oni znaju da su ništa bez Mene. Njihove duše su bez zlobe, kivnosti, mržnje i oni trpe zbog ovoga. Oni sjaje poput svjetionika, njihove duše su pune Svjetla Božjega. To je ovo Svjetlo kojeg sotona i svaki pali anđeo cilja sa svakom vrstom napasti. To su duše koje zli najviše traži i u vremenima, koja nadolaze, oni će lažima biti poljuljani. Neki će otpasti od Istine u potpunosti. Drugi će Je se držati, ali će se boriti da tako čine, dok oni koji imaju Milost Božanske Volje Božje u svojim srcima, nikada neće napustiti Istinu.
Svijet će se pretvoriti u veliko bojno polje, gdje će vladati zbrka i duše koje su od Mene su te koje će se suočiti s najvećim kušnjama. Želja sotone je da odvede od Mene one koji Me poznaju. To su duše koje su najbliže Mom Srcu, jer one predstavljaju najveću nagradu. Takvim dušama, ako upadnu u zabludu, razmetati će se preda Mnom Moj najveći neprijatelj. Meni će se rugati zbog njihove izdaje i Ja ću plakati gorke suze žalosnice za ovom jadnom djecom Božjom. Ali znajte ovo. Ja ću se boriti za ove duše. Ja ću posredovati na načine koji će zadiviti svijet, tako da ih mogu istrgnuti iz kandža prijevare i one će znati kada Ja to činim. Na taj dan, Ja ću ih ponovno pitati: „ Jeste li od Mene ili niste? “. Tada će one znati da Sam Ja i Ja ću ih povratiti i odvesti u Moje Novo Kraljevstvo. Oni koji ostanu jaki zbog svoje nepokolebljive vjere u Moju Svetu Riječ vodit će one koji su od Mene. Bit će to zbog ovih duša – Moga Ostatka – da će se Moje Milosrđe širiti dalje i izvan onoga što je vidljivo oku.
Ja sada pozivam one koji Me poznaju. Ja želim da živite svaki dan kao da ne postoji sutra. Ufajte se u Mene. Tražite Moju zaštitu i zazivajte Me zbog posebnih Milosti na vašem putovanju prema Mojoj Novoj Eri Mira. Ja ću vam doći u pomoć svakoga puta i izliti na vas izvanredne Milosti. Tada se nećete bojati ničega, jer ćete znati da Ja hodam s vama. Ja ću držati vašu ruku dok vas vodim prema Utočištu Moga Mira i Moje Velike Slave.
Dođite k Meni i ne bojte se, jer Moj Veliki Dan će osvanuti neočekivano i iznenada i nećete pustit ni jednu suzu više, jer ćete biti ujedinjeni s Božanskom Voljom Boga za Vječnost.
Prihvatite Moju Ljubav, Moje Blagoslove i Moje Veliko Milosrđe, jer kada tako činite vi uistinu možete tvrditi da ste od Mene.

Vaš Isus

1201. KADA OSOBA KAŽE DA ME LJUBI, ONA ĆE UČINITI SVE U SKLADU S MOJOM SVETOM VOLJOM

1201. KADA OSOBA KAŽE DA ME LJUBI, ONA ĆE UČINITI SVE U SKLADU S MOJOM SVETOM VOLJOM
Ponedjeljak, 25. Kolovoza 2014., 19:05h
 
Moja predraga kćeri, kada osoba kaže da Me ljubi, ona će učiniti sve u skladu s Mojom Svetom Voljom. Ona će staviti sve u Moje Svete Ruke i ona će zaboraviti svoje vlastite potrebe i želje. Zatim će reći Meni: „Isuse, sve što ja govorim i činim je u skladu s Tvojom Svetom Voljom – čini sa mnom u skladu s Voljom Božjom.“
Čovjek koji živi u Meni i Ja u njemu predat će sve u skladu s onim što Bogu daje Slavu. On neće imati sebičnih pobuda; ni skrivenih želja da udovolji sam sebi i činit će sve što može, u ovom životu, da je u potpunom jedinstvu sa Mnom. On će Mi predati svaku misao; svaki pokret; svaki korak i svako djelo, tako da Ja mogu djelovati u njegovoj duši. On će se potpuno ufati u Mene i znati će da će sve što Ja činim, sve što Ja dopuštam i sve što izvršim kako bih pročistio Zemlju, imati samo jedan cilj, a taj je da se Bogu da Slava.
Čovjek, sam, nikada Mi ne može dati takav dar osim ako ne dopusti Mom Duhu Svetom da prebiva u njemu. Jedino tada se on može uzdići do savršenstva koje će ga preobraziti, tako da njegovo srce i duša postanu isprepleteni sa Mnom. Tada Ja mogu, Mojim Božanstvom, stvoriti velika čudesa u toj duši koja će, ufajući se u Mene u potpunosti, i dalje zadržati njeno pravo dano od Boga – a to je njena slobodna volja.
Dopuštajući Meni, Isusu Kristu, da prebivam u vama, zahtijevati će veliku žrtvu s vaše strane. Vi morate odbaciti svaku uznositu misao; svaku slabost i svaku mrvu samosažaljenja. Kada dođete k Meni i zatražite da vas vodim, tada će bilo kakvo trpljenje koje je bilo vaša sudbina prije biti odbačeno. Ništa vas neće mučiti. Vi ćete bit nesposobni osjećati mržnju prema drugima, uključujući one koji vam nanose veliku bol ili žalost. Lako ćete opraštati, nećete zadržavati ljutnju u vašim srcima, jer u kakvim god da ste možda okolnostima, vi ćete vidjeti stvari onako kako ih Ja vidim.
Da se pripremite za Život u Meni, vi se morate podsjetiti da sve što je dobro dolazi od Boga. Čovjek, po svom vlastitom intelektu i odluci, nikada ne može zadobiti mir, sve do dana kada sebe ponudi Bogu, u duhu, tijelu i duši. Nudeći Meni, Isusu Kristu, dar svog potpunog pouzdanja, Ja ću prebivati u toj duši i ona će postati dio sve Moje Slave. Ja ću uzdići takve duše. Kakva radost će preplaviti njihova srca! Strah od nepoznatog neće ih više mučiti. Na ovaj način ću pripremiti svijet za Moju Veliku Slavu – Moje Novo Slavno Kraljevstvo, gdje će se sav život živjeti u skladu s Voljom Božjom, na Zemlji kako je na Nebu.
Kada Moja Volja postane čvrsto ukorijenjena u dušama onih koji žive svoje živote u skladu sa svakom Mojom željom, one nikada više neće iskusiti mržnju u svojim srcima, bilo koje vrste. Jer ovo bi bilo nemoguće. Ja Sam nesposoban za mržnju i ako Mi je dopušteno živjeti u vašoj duši, onda ništa ne može ostati u vama što ne dolazi od Mene.

Vaš Isus

1200. BOG OTAC: JA ĆU OBRISATI VAŠE SUZE; UJEDINITI SVIJET I DONIJETI MIR

1200. BOG OTAC: JA ĆU OBRISATI VAŠE SUZE; UJEDINITI SVIJET I DONIJETI MIR
Nedjelja, 24. kolovoza 2014., 17:15h
 
Moja najdraža kćeri, da li čovjek doista pozna razmjere Moje Ljubavi prema Mojom djeci? Da li zna da uz ljubav može doći strašna bol? Ljubav koja je čista može dovesti do velike boli, kada je ova ljubav odbijena.
Ja ljubim Moju djecu, Moje Stvorenje, Moje Tijelo i Krv. Zbog ovoga Ja osjećam veliku bol zbog načina na koji grijeh stvara odvojenost između Moje djece i Mene, njihovog Vječnog Oca. Ja plačem kada vidim mržnju jednih prema drugima, koja se može zagnojiti u njihovim srcima. Ja plačem kada svjedočim grijesima požude, ljubomore, oholosti, pohlepe i njihovu želju da nadmaše jedni druge, te bol i muku koje nanose jedni drugima.
Kada oni oduzimaju Život kojega Sam čovjeku ostavio u nasljedstvo, Moja Bol je toliko velika da Ja jecam, s takvom mukom, da sa Mnom cijelo Nebo prolijeva suze žalosnice. Moje Vrijeme je uskoro i kada čujete da ratovi; pošasti; glad i potresi rastu u učestalosti, znajte da će to biti čas kada ću Ja reći – dosta!   
Ja ću protjerati zle u samo jednom dahu; ubojice jednim šapatom i Moje neprijatelje u treptaju oka. Zatim ću objaviti čas, vrijeme da Moj Sin povrati Svoje Zakonito Kraljevstvo.
Ja ću obrisati vaše suze; ujediniti svijet i donijeti mir; protjerati one koji su progonili Moju djecu i dovesti u Svjetlo Mog Kraljevstva one koji su trpjeli u Moje Ime, jer će oni biti uzvišeni u Mom Novom Kraljevstvu na Zemlji.
Pripremite se Moja djeco, jer će radosni Život u Mom Novom Raju uskoro biti vaš. Trpljenje na ovoj Zemlji će se ugasiti i suze žalosnice će zamijeniti suze radosnice. Ovo je Moje Obećanje. Zato kada se osjećate da ne možete više podnijeti, znajte da se bliži vrijeme svanuća Nove Ere.

Vaš Vječni Otac
Bog Svevišnji

1199. MAJKA SPASENJA: MOLITE ZA MIR U SVIJETU

1199. MAJKA SPASENJA: MOLITE ZA MIR U SVIJETU
Nedjelja, 24. kolovoza 2014., 17:00h
 
Moja draga djeco, Ja vas molim da molite za mir u svijetu, jer će vrlo skoro mnoge zemlje biti uključene u ratove koje će biti teško zaustaviti i mnogi nevini životi će biti uništeni.
Mir za kojeg vas Ja tražim da molite od Mog Dragog Sina je da umanji utjecaj mržnje, zasijan u srcima zabludjelih koji nanose strah drugima. Mir, kada se izlije na Zemlju, Snagom Božjom, donijet će uvid o tome kako se prema drugima morate ponašati s ljubavlju i poštovanjem, bez obzira na vaše različitosti.
Ja vas tražim da molite ovu Križarsku molitvu, molitvu Mira svakog pojedinog dana za vaše narode.

Križarska molitva (164) Molitva Mira za narode
 
O Isuse podaj mi mir.
Podaj mir mom narodu i svim onim zemljama rastrganima zbog rata i podjela.
Zasij sjemenje mira među onim okorjelim srcima koja u ime pravde uzrokuju patnju drugima. 
Daj svoj Božjoj djeci Milosti da prime Tvoj Mir, tako da ljubav i sklad mogu rasti; tako da ljubav za Boga trijumfira nad zlom i da duše mogu biti spašene od iskvarenosti od neistinitosti, okrutnosti i zlih težnji.
Neka mir vlada nad svima onima koji svoje živote posvete Istini Tvoje Svete Riječi i onima koji Te uopće ne poznaju.
Amen.

Neka mir bude vaš, draga djeco i upamtite da bez ljubavi prema Bogu vi nikada ne možete naći pravi mir.

Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

1198. JA ĆU NAORUŽATI MOJE ANĐELE I ODABRANE DA BIJU BOJ S ONIMA KOJI ME ODBACUJU

1198. JA ĆU NAORUŽATI MOJE ANĐELE I ODABRANE DA BIJU BOJ S ONIMA KOJI ME ODBACUJU
Subota, 23. kolovoza 2014., 20:00h
 
Moja predraga kćeri, dva znaka će biti očita kada se podigne mnoštvo odabranih duša da Mi pomognu u povratu Mog Kraljevstva na Zemlji. Prvi znak se odnosi na uznositost duša u Mojoj Crkvi na Zemlji, kada će ljudsko promišljanje, inteligencija i ambicija uništiti istinsku vjeru Mojih posvećenih slugu. Ponos i oholost, povezane s urođenom težnjom da se iskusi dublja vjera, koja će im uvijek biti upravo izvan njihova domašaja, dovest će do lažne crkve tame. Stvorit će oholu hijerarhiju koja će izroditi neistine i jalovu vjeru.
Drugi znak se odnosi na poniženje tijela kada će se ljudsko tijelo – sveti Dar od Boga – poniziti samo na sredstvo koje se koristi za svjetovno obožavanje, gdje mu se ni malo poštovanja neće pokazati. Nedostatak morala će dovesti do nedostatka poštovanja ljudskog tijela uključujući obeščašćenje tijela kada će se koristiti kao sredstvo za sudjelovanje u teškim djelima grijeha tijela. Nedostatak poštovanja za ljudski život će također značiti da će ubojstvo postati tako uobičajeno da će mnogi, u konačnici, postati potpuno neosjetni na strahote fizičke smrti od ruku zlih ljudi.
Pročišćenje čovjeka se nastavlja jer bez trpljena dobrovoljnih duša, mnogi ljudi bi bili izgubljeni. Jedino tada, kada se sve stvari učine nepodnošljive, onim dušama s Pečatom Živoga Boga će biti dano olakšanje od njihovih trpljenja koja će uništiti čovječanstvo, uključujući grijeh, ratove, glad i bolest. Vi nikada ne smijete zanemariti ratove – premda mogu biti mali – jer će se oni proširiti. Nikada ne zanemarujte nedostatak istinske vjere u Mojoj Crkvi, jer ovo će se također proširiti. Nikada ne zanemarujte mržnju među narodima, koji koriste religiju kao sredstvo da nanose teror svojim neprijateljima, jer će se ovo također proširiti da se muče duše onih koji Me ljube. Nikada ne zanemarujte mržnju prema Božjim vidjeocima ili odabranim prorocima, jer ako oni mrze ove duše onda oni mrze Mene. Ne smijete dozvoliti njihovim zlim jezicima da vas iskušavaju da se pridružite njima u njihovim opakim pokušajima da zagluše zvuk Mog Glasa. Ako tako učinite, onda ćete i vi postati zaraženi kao što su oni.
I dok se događaju svi ovi nemiri, Ja ću naoružati Moje Anđele i odabrane da biju boj s onima koje Me odbijaju. Zatim baš kada svijet izgubi svaki trunak dostojanstva poznat čovjeku, Zvijer će otvoriti ponor i tada će se svaki neprijatelj Božji ubaciti u Moju Crkvu. Ali u skladu s čovjekovom voljom će biti da li je ili nije spreman nositi se sa takvim nepravdama.
Oni koji ustanu i brane Volju Božju bit će ispunjeni velikim Milostima i po njihovoj vjeri će biti okajani grijesi onih odveć tvrdoglavih ili odveć plašljivih da se odupru svemu što proturječi Riječi Božjoj. Kad se povećaju svi zli užasi i kada čovjek shvati da on nema sposobnost da se bori ili da kontrolira takvu zloću, on se mora obratiti Meni i reći:

„Isuse oslobodi nas bespomoćne grješnike od Tvojih neprijatelja.“
 
Jedino tada Ja mogu posredovati da umanjim utjecaj nasilja, ubojstva, mržnje i ratova koje je uzrokovao grijeh čovjeka. Obratite se Meni svakoga dana i zazivajte Moje Milosrđe. Ja nikada neću napustiti one koji se pružaju prema Meni.

Vaš Isus